Logo
HEEMKUNDIGE KRING ZWIJNDRECHT BURCHT

2023 10 Chiroleiding Zwijndrecht (jaren 40 50)Chiroleiding jaren 40-50

Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie. Bezoek ons Forum.

Velen onder u kennen Chiro Kristus Koning uit Zwijndrecht als ‘de jongenschiro’. En ja, deze viert in oktober 2023 haar 75 jarig bestaan.
Er bestond al langere tijd ‘de patronage’. Dit was een katholieke jeugdvereniging voor jongens ouder dan 14 jaar die op zondag allerlei activiteiten organiseerde in hun lokaal in het Gildenhuis en op de koer van de jongensschool, ook gekend als de vroegere Sint Paulusschool. De leeftijd is hier van belang: in die tijd was men enkel leerplichtig tot 14 jaar en daarna ging men werken. Ledigheid was des duivels oorkussen maar ook om ‘slechte invloeden’ zoals pinten gaan pakken in cafés en andere vormen van zedenverwildering te weren, was er de patronage. De jongens kregen hier catechese, godsdienstige oefeningen en onderwijs. Na Wereldoorlog 1 kwamen er allerlei nieuwe ontspanningsmogelijkheden zoals de cinema (in Zwijndrecht al vanaf 1919) waardoor de patronage aan belang inboette. Er kwamen allerlei jeugdbewegingen (ook voor meisjes) op zoals de KAJ, de KSA, de Scouts, de BJB en ook de Chiro. Maar, al zeker tot in 1941 bleef in Zwijndrecht de patronage-werking bestaan.
Op de koer van de jongensschool werd er aan wipschieten gedaan. De kinderen van de wipschuttters, jonger dan 14 jaar, liepen ook op de koer rond; niet erg veilig met al die pijlen die wel eens verkeerd terecht konden komen. Toenmalig pastoor Louis Raemdonck  vroeg aan Henri ‘Rikes’ van Wauwe om de kinderen bezig te houden. Na Wereldoorlog 2 bestond er in Beveren en Kruibeke al een Chiro-werking. ‘Rikes’ Van Wauwe en enkele kompanen uit de patronage gingen, na samenspraak met het hoofdkantoor van Chiro te Antwerpen, op stage bij deze groepen. Op 21 maart 1947 kocht Rikes een Chiro-uniform: het begin van de jongenschiro was gelegd. Hun eerste samenkomsten gingen door in een niet gebruikt lokaal van de toenmalige Sint Paulusschool. Al vlug moesten ze op zoek naar een ander en groter lokaal. Dat vonden ze in 1950 in de boomgaard van brouwer Honoré Van Kemzeke, aan de Smisstraat. Nu vindt u hier de woningen van de Leo Metsstraat.

2023 10 Officiële inhulding Chirolokaal LaarkouterOfficiële inhuldiging Chirolokaal LaarkouterHet duurde niet lang of ook deze lokalen werden te klein: er moest een eigen, groter, nieuw gebouwd lokaal komen. Zo’n nieuwbouw kost geld en dat werd bijeengebracht door het ophalen van oud papier, het verkoop van sigaren, schilderijententoonstellingen, het verkopen van WC-papier, sponsoring door gulle schenkers en zo meer. Er werd een terrein aangekocht aan de Laarkouter. De bouwwerken namen een aanvang. Op 3 oktober 1999 werd officieel de eerste steen gelegd. Net iets meer dan drie dagen later werden de nieuwe gebouwen ingehuldigd. En daar zit de Zwijndrechtse Chiro jongens en meisjes nu nog: in het groen, met genoeg speelplaats voor iedereen.

Sommige dingen veranderen niet. Net zoals vroeger zie je iedere zondag, iets voor 14 uur, in Zwijndrecht overal jongens in Chiro-uniform lopen of fietsen naar hun lokaal. Ze brengen er een mooi namiddag door met sport en spel of af en toe een filmvoorstelling. Ze trekken naar het bos, er wordt gezongen en gesport, gaan op ruiltocht en verkopen elk jaar de mooiste kerstrozen.
Het jaarlijkse hoogtepunt is het kamp. De bestemming is elk jaar tot op het laatste moment (lees: de kampinschrijving) een groot geheim. De kleintjes vertrokken en vertrekken nog steeds met de bus. De ouderen namen en nemen de fiets om op hun kampbestemming te geraken. Vroeger duurde het kamp 7 dagen. Nu zijn dit 10 dagen. Toen, net zoals nu, kwamen de jongens vuil en moe, maar erg blij terug van ‘het beste kamp ooit’.

2023 10 Trommelkorps Chiro (jaar onbekend)Trommelkorps Chiro (jaartal onbekend)

Chiro Kristus Koning is ook bekend omwille van z’n muziekkorps. Dit korps werd opgericht in 1948 en ging in de leer bij Chiro Kruibeke. Om al die muziekstukken goed onder de knie te krijgen, werd er elke zondag een repetitie gehouden. Sinds 1996 spelen er meisjes mee. Het korps liep mee in de processies. Leidsters en leiders kregen en krijgen op hun huwelijksdag een serenade van dit korps. Ze gingen spelen in Idstein, de gemeente in Duitsland waarmee Zwijndrecht verbroederd is. Ze speelden op Krinkel 2022 te Merksplas. Bij de opening van de Bloesemfeesten staan/stonden ze er ook om van jetje te geven.

2023 10 Trommelkorps Chiro Zwijndrecht met vlag (2023) op de terreinen aan de LaarkouterTrommelkorps Chiro Zwijndrecht op de terreinen aan de Laarkouter (2023)

Dit 75-jarig bestaan verdient een feestje en dat wordt gevierd bij gelegenheid van het openingsweekend; op 7 en 8 oktober 2023.
En zoals altijd mag u ons uw verhalen, documentatie, informatie en zo meer laten kennen via ons forum op deze website en onze brievenbus aan Kaaiplein 29.

Tekst: Mireille Schaekers
Bronnen: ’50 jaar Chiro’, Het verhaal van nationaal (chiro.be)
Documentatie: ’50 jaar Chiro’ via Swa Pijl
Recente foto’s: Sterre Mariam

Gebruikte afkortingen:
* KAJ: Katholieke Arbeiders Jeugd
* KSA: Katholieke Studenten Aktie
* BJB: Boeren Jeugd Bond