Logo
HEEMKUNDIGE KRING ZWIJNDRECHT BURCHT
Aanvraag nieuw lid

Vul hier uw gegevens in.
Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor de ledenwerking van de Kring en worden onder geen beding gedeeld met andere personen of organisaties.

Uw lidmaatschap wordt effectief  na storting van het lidgeld op ons rekeningnummer.
Gelieve uw naam en voornaam te vermelden in het vak Mededelingen van uw overschrijvingsformulier.
Interessesferen op heemkundig gebied (genealogie, lokale geschiedenis, ...)