2013-06 DSD4125 300x258Hoek Kaai - Antwerpse Steenweg. Gleuf waterkering.2013-06 DSC2416 221x258Antwerpse Steenweg. Gleuven waterkering aan woningen.

Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie. Bezoek ons Forum .

Na de waterramp van 1928 werden werken uitgevoerd om zoiets te voorkomen in de toekomst. In 1930 werd in Burcht een stenen kaaimuur ingehuldigd. Men wou de kaai rendabel maken.

2013-06 V600Scan-108 600x303De Kaai te Burcht na 1930.

Maar in de volgende jaren bleef het water bij vloed stelselmatig verder stijgen en op de kaai hield men elk giertij angstvallig in het oog. Na meerdere overstromingen werd in 1949 opdracht gegeven om een waterkeermuur te bouwen.

Om het water uit de lagergelegen Antwerpse Steenweg te houden had men een gleuf dwars over het wegdek gemaakt en aan beide zijden een opstaande gleuf waarin men dikke planken kon schuiven. Ook aan vele woningen werden zulke schotten voorzien.

2013-06 Overstroming001 400x319Antwerpse Steenweg in februari 1953. Zicht naar de kaai toe. Huis links is café De Lusthof.

Er volgden nog enkele kleinere overstomingen, maar in de nacht van 2 op 3 februari 1953 liep het goed mis. Het water stroomde met geweld over de kaai en sleurde een stapel balken mee in de straat. Het halve wegdek spoelde weg om op het laagste punt te blijven liggen. Daarop werd er weer een betere waterkering gebouwd.

Tekst: Chris Vander Straeten.
Bron: Kockelberg G.K. Toentertijd, p.47.

Foto's: Kockelberg G.K., Vander Straeten C., Cultureel Archief.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be