2013-05 DSD3851wCafé Flora, nu gekend als “D’ouwe werf”

Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie. Bezoek ons Forum.

De eerste gekende uitbaters van dit café waren het echtpaar Theo Voet en Sidonie Maes.  Theo was  arbeider op het guanofabriek voor hij het café begon.
Het café werd bezocht door een rustig publiek; de betere burger en had naast de gelagzaal ook een zaaltje.

Hij handelde ook in kersen en aardappelen.  De familie Voet bezat 3 delen boomgaard (1 voor Theo, 2 voor zijn zuster) van wat nu het deel van de dorpsboomgaard is dat tegen de voorkant van het kerkhof ligt.
De aardappelen werden verkocht in het zaaltje. Theo kweekte die onder de bomen van z’n boomgaard.  Eerst stonden er appel- en perenbomen maar deze oogst bracht niet genoeg op.  De bomen werden gerooid, het hout verkocht en er werden kersenbomen geplant; alles hoogstambomen!

De klanten werden bediend door Sidonie Maes en een ongetrouwde zus, Maria Voet, die bij het gezin inwoonde.  Het bier werd in vaten geleverd door een brouwerij (naam niet meer gekend) en het flessenbier werd geleverd door de bier-uitzetter Verhelst (die van de H Geesthoek).  Van limonades drinken op café werd niet gesproken.  Er kwam een rustig publiek namelijk de betere burgerij.  Zo kwam ook meester De Wilde ’s zondags kaarten.  Vrouwen kwamen pas later mee met hun echtgenoten, vrouwen alleen kwamen niet op café in de Flora.

Later werd het zaaltje, nadat er geen aardappelen meer verkocht werden, gebruikt om danspartijen te geven en nog later om te biljarten.
De danspartijen werden gegeven ter gelegenheid van de 2 kermissen en de veejaarmarkt.  Dan werd er een boekorgel gehuurd en moesten de mensen ingang (“nen entrée”) betalen.  Zij die niet konden dansen, werden de dansen aangeleerd.  Er werd ook een zekere Charel ingehuurd om buitenwipper te zijn.  Er waren nog 2 andere café’s die een orgel huurden bij dezelfde gelegenheden: het café van Gust Van Clapdurp en het café daar waar nu de cinema is.
Biljarten kon je in die tijd ook maar in 3 café’s van Zwijndrecht: in café Flora, in ’t Gildenhuis (dus na 1924) en in het café van Ward Lambrechts op het einde van de Statiestraat.  Er moest nergens betaald worden om te mogen biljarten.
In het café was er enkel een biljartclub; geen andere maatschappijen.

De familie zelf had 4 kamers gelegen boven de gelagzaal.  Eten deden ze in de keuken gelegen op de koer, achter het café.

In 1939 is Theo Voet overleden en heeft Sidonie Maes het café alleen voortgezet tot haar leeftijd het niet meer toeliet.  Vanaf toen werd het café verhuurd.  Zo was Jan Boeye tijdens WO2 de uitbater en later kwamen nog Jan en Veerle in de zaak.  Dat was eind jaren 70 en toen noemde het al niet meer café Flora.  Deze laatste uitbater organiseerde in ’82 en ’83 het Belgian Popfestival op de terreinen van wat nu de KMO zone … is.  Onder andere Scooter, Urbanus, 2 Belgen en Luna Twist (grote Belgische namen in die tijd!) traden er op.  In het café stond toen een piano en er waren nog andere instrumenten die door bezoekers gebruikt konen worden om muziek te maken.  Ook Johan Verminnen heeft er toen opgetreden.

In 1994 werd het café verkocht aan brouwerij De Koninck.

Bron: Interview met Dhr. Voet door M. Schaekers
Foto: C. Vander Straeten

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be