2019 06 Beiaard DSCN08082019 06 Beiaard DSCN08112019 06 Noot+SpeelMij

 Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie. Bezoek ons Forum.

De idee om een beiaard naar Burcht te brengen ontstond toen op de wereldtentoonstelling te Brussel, Expo '58, een rijdende beiaard een topattractie was. Op de gemeenteraad van 12 april 1967 werd een voorstel besproken om een klankinstallatie te plaatsen om beiaardmuziek te laten klinken. Ook het alternatief om een kleine beiaard te huren werd verworpen. Op 30 augustus gaat de gemeenteraad principieel akkoord om een beiaard te kopen. Aanbesteding op 23 november. De firma Petit & Fritsen kreeg het contract, dezelfde firma die de voornoemde beiaard op Expo '58 had gemaakt.
De open constructie, waaraan de beiaard hangt, werd ontworpen door architect L. Verstraelen.

De toren is 16 meter hoog met daarin 37 bronzen klokken. De zwaarste klok heeft een massa van 270 kg, de lichtste klokken 11 kg. Totale massa 1808 kg. De beiaard kon manueel bespeeld worden. Er was ook een automatisch speelwerk.

2019 06 HKZB010511 JoHaazenBeiaardier 1974Jo Haazen, beiaardier. Concert voor 25 jaar burgemeester Paul Van Goethem, 1974.De beiaard werd op 22 september 1968 plechtig ingespeeld ter ere van burgemeester Paul Van Goethem, die toen 20 jaar dit ambt uitoefende.
Om het instrument regelmatig te laten bespelen werd een overeenkomst afgesloten met Jo Haazen, de toenmalige Antwerpse stadsbeiaardier, om elke maand een concert te geven.

Verbazing alom: in augustus 1971 werd ontdekt dat uit de beiaard een klok met een massa van 17 kg was verdwenen. De firma Petit & Fritsen leverde in het najaar een nieuwe klok.

In het voorjaar van 1979 werd de beiaard grondig nagekeken. Vooral de magneethamers dienden hersteld te worden. De uiteindelijke kosten waren een stuk hoger dan de oorspronkelijke raming. In 1982 werd het automatische speelwerk volledig vernieuwd.
Ook in 1987 werden onderhoudswerken uitgevoerd.

Men heeft zich toen de vraag gesteld of zulke kosten nog verantwoord waren tegenover de steeds mindere publieke belangstelling voor het klokkenspel. Onder impuls van Dries De Kindt ontpopte zich een heuse actiegroep. De vereniging 'Vrienden van de Beiaard' werd opgericht met als doel het behoud van de beiaard en het organiseren van beiaardconcerten.

In 2000 werd de stalen constructie herschilderd. De beiaard zelf werd in 2001 grondig hersteld en gemoderniseerd. Een nieuw klavier zorgde voor een groter comfort van de beiaardier.

In 2008 werden grootse feesten georganiseerd ter herdenking van de oprichting, toen 40 jaar geleden.

Tekst: Chris Vander Straeten
Bronnen:
- Gazet van Antwerpen 20-5-1989, p. 38
- 40 jaar beiaard in Burcht, Waaskrant.be
- Tekst bij Open Monumentendag 2003.
- Beiaarden en torens in Belgiƫ, uitgave Musea Nostra, Gemeentekrediet.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be