2019 05 Villa Valkenhof pub

Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie. Bezoek ons Forum.

Op 26 februari 1910 verkocht Constant Ficq, handelaar te Zwijndrecht, de villa met lusthof (niets verkeerd denken, het ging hier om een siertuin met boomgaard!) aan zijn broer Augustin en dat voor de pronte som van 17 000 Belgische franken. Voor een industriearbeider in die tijd kwam dit neer op 15,5 jaar loon à 3 Belgische franken per dag! In de notarisakte werd er een iets andere naam aan het perceel en het huis gegeven, namelijk villa Valkenhorst.

Constant Ficq had de villa niet zelf gebouwd; wel in 1905 aangekocht van mevrouw Vaerendonck-Latour bij notaris Lesseliers uit Beveren-Waas.
De nieuwe eigenaar, Augustin, een advocaat, woonde officieel aan de Peter Benoîtstraat 39, een straat gelegen langs van de Mechelsesteenweg, Antwerpen en zou vanaf 1911 naar Zwijndrecht komen om ‘op den buiten’ te verpozen.
Een buitenverblijf was iets waar men toen ook al mee kon uitpakken. De vlotte bereikbaarheid van de villa door de nabijheid van het station van Zwijndrecht was hierbij een pluspunt. Het was een erg rustige, toen nog zeer landelijke buurt. Kijkt u maar eens op de foto: er is geen andere behuizing in de nabijheid te zien. De Laarstraat bestond nog maar als ‘echte’ straat vanaf 1905 en het station van Zwijndrecht mét de Statiestraat zijn van een jaar later. Trouwens, in die tijd was het erg chic om bij de vooruitgang (hier het station en de nieuwe straten) te gaan wonen.

Volgens de bevolkingsregisters van onze gemeente laat het zich uitschijnen dat hij niet al te lang genot van zijn buitenhuis heeft gehad. Vanaf 1914 zou hij dit buitenverblijf verhuren aan anderen. Tijdens de Groote Oorlog werd het huis redelijk gespaard maar veel is er over deze periode niet gekend. Het zou wel kunnen dat er een “gerant”, een conciërge eigenlijk, van Franse afkomst op de villa verbleven heeft. Na deze moeilijke periode kwam de villa in handen van luitenant-kolonel Snoeck die met echtgenote en dochter hier tot in 1921 kwam wonen. Wie zou deze man geweest zijn? Werkte hij op het fort van Zwijndrecht? Was het nabij gelegen telegraafkantoor, aan de kant van Zwijndrecht-statie, nog in militaire handen en was hij daar aan de slag? Zijn de palen en de bedrading die u rechts op de foto ziet telegraafdraden? Wie zal het zeggen?

Op het kadaster kende men dit perceel als gelegen op de Laerkouter. Op de foto ziet u dat de villa het huisnummer 24 droeg. Volgens het bevolkingsregister droeg de straat tot einde 1929 de naam Heidestraat en het huisnummer voor de villa Valkenhof was “2”. Daarna zou dit de Lindenstraat worden. Dat wil misschien zeggen dat de prentbriefkaart gemaakt werd na een verandering van straatnaam én van huisnummering? Wanneer en waarom zou dit gebeurd zijn?
De villa ligt nu ongeveer ter hoogte van Lindenstraat 16 (dus na weer een her-nummering?), daar waar vanaf 1953 meneer De Wit woonde, het koekjesfabriek “Star”(nu ter hoogte van nummer 22) opstartte en waar zich de stallen van zijn drafpaarden bevonden. Wat er met het huis tussen de Groote Oorlog en 1953 gebeurde is moeilijk te achterhalen. Deze gegevens zijn namelijk jonger dan 100 jaar oud en dus nog niet vrijgegeven. Uit mondelinge overlevering bleek de familie van Georges Goetgeluk, de pikeur en paardentrainer van meneer de Witte,sinds einde jaren ‘30 op het toenmalige nummer 20 woonde. Later zou hij aan de Statiestraat een café openhouden. Het café is er nu ook al lang niet meer. Op deze plaats vindt u nu krantenwinkel “ ’t Bareeltje”.
Meneer De Wit zou in 1953 Zwijndrecht verlaten en op Antwerpen-Linkeroever gaan wonen. Een deel van het koekjesfabriek werd 2 jaar later verkocht aan de broeders Cezar en Carolus Heyrman die er een zagerij begonnen. Daarna zou er een traiteurszaak z’n intrek nemen en daarna werd er opnieuw een huis gebouwd.

Villa Valkenhof zelf kwam in de loop der tijden in bezit van wijlen dokter Van De Leest en nu ook nog woont er een huisarts. De paardenstallen zouden nu gebruikt worden als garage. De villa Valkenhof werd in de loop der jaren sterk verbouwd en ziet er nu wel anders uit.
Misschien weet u meer over deze villa en zijn bewoners door de tijd heen? Weet u iets over het koekjesfabriek of over het telegrafiekantoor? Laat het zeker eens weten via info@heemkundezb of via de brievenbus aan Kaaiplein 29.

Tekst: Mireille Schaekers
Bronnen:
     Bevolkingsregister Zwijndrecht
     Dhr. Steven Vervaet

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be