2017 02 Clara Helena Smet

Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie. Bezoek ons Forum .

De mevrouw, die we deze maand belichten, droeg de mooie naam Clara Helena Smet.
Zij werd in 1879 geboren in een groot landbouwersgezin en woonde tijdens haar jeugd op de Vendoorn. Zij huwde met Henri Heyndrickx, een dokwerker die zich later zou opwerken tot scheepshersteller. Na enkele adreswisselingen kwamen zij aan de Kapelstraat (nu Suikerdijkstraat) 63 wonen. Tijdens de Groote Oorlog zal zij haar werkloos geworden man en zoon naar Vielsalm en Visé volgen. Het ‘mansvolk’ werkte daar aan de aanleg van de spoorlijn Tongeren-Aken. In 1918 verbleef de familie te Angleur bij Luik. Is het daar dat zij aangestoken werden door het socialistische gedachtengoed? In alle geval zal Clara Helena Smet vele jaren de tapkraan van het Volkshuis aan de Verbrandendijk 92 bedienen. In 1951 overleed zij, maar tegen dan was haar schoondochter, Paulina Waem, degene die de pinten schonk. Aan het Volkshuis was een zaaltje voor vergaderingen waar leden van allerlei verenigingen bijeen konden komen. Zo werd er aan pierbollen gedaan en kwam de fanfare er spelen. De turnkring kwam er oefenen. Via de achterdeur en de koer van het Volkshuis kon men, met een binnenweg door De Roos (een ander café) in de toenmalige Kapelstraat uitkomen.
In de directe omgeving van het Volkshuis vond men het Coöperatief, de socialistische tegenhanger van De Welvaart (van de katholieke zuil). Nog later zou hier kortbij de socialistische mutualiteit gedurende zekere tijd zijn burelen hebben.

Paulina Waem zou nog tot ongeveer 1961 het Volkshuis openhouden maar toen ging het onherroepelijk dicht. Nu is het een winkel waar men sporttrofeeën kan laten graveren.
In Zwijndrecht is het Volkshuis uit het straatbeeld verdwenen. Het Coöperatief hield op te bestaan, de mutualiteit huist nu in de Statiestraat. Het Burchtse Volkshuis aan de Antwerpsesteenweg staat al geruime tijd leeg en dreigt afgebroken te worden.
Dit artikel bij de foto van de maand is erg kort omdat we zeer weinig informatie en documentatie omtrent de beschreven lokalen en verenigingen in onze archieven hebben. Het zou erg spijtig zijn mocht dit stukje lokale geschiedenis volledig uit het gezamenlijk geheugen verdwijnen. Zo u informatie met ons wil delen betreffende deze beide volkshuizen, de Coöperatief, de pierbolvereniging, de turnkring en fanfare, en misschien van nog meer verenigingen van verschillende strekkingen, dan horen we het graag van u.

Tekst: Mireille Schaekers.
Bron: Bevolkingsregister gemeente Zwijndrecht, Gemeentearchief Zwijndrecht, Register van vertrek 1911-1920, mevr. Jeanine Weyns-Heyndrickx, mevr. Jeanne Waem.
Foto: familiearchief Weyns-Heyndrickx.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be