Logo
HEEMKUNDIGE KRING ZWIJNDRECHT BURCHT

De HKZB besteedt veel aandacht en zorg om alle informatie op de website zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te maken en te houden. Ondanks deze inspanningen kan niet gegarandeerd worden dat tekortkomingen niet voorkomen. De gebruiker van de website wordt aangemoedigd om eventuele onjuistheden te melden via de rubriek Contact op deze website.
De HKZB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.