Logo
HEEMKUNDIGE KRING ZWIJNDRECHT BURCHT

Jonkheer Jacobus Josephus Meyers de Zwyndrecht

  • Werner Van den Bergh
  • Onderwerp Auteur
2 jaren 3 maanden geleden #1 door Werner Van den Bergh
Beantwoord door Werner Van den Bergh in topic Jonkheer Jacobus Josephus Meyers de Zwyndrecht
Jacobus Josephus Meyers (1778-1863) kwam zelf uit een gezin van 17 (!) kinderen, maar bleef zelf ongehuwd. In zijn testament van 1854 liet hij zijn nalatenschap na aan de kinderen van de broers baron Louis-Benoît Coppens, jonkheer Emmanuel Coppens en jonkheer Arnould Coppens. Deze drie broers waren zelf zonen van baron Ch. Ferdinand Coppens, die een kozijn was van Anna Isabella Melijn. Merkwaardig dat hij deze verre familie als erfgenamen aanstelde terwijl hij zelf toch uit een gezin van 17 kinderen kwam.

Jacobus Josephus Meyers was in 1832 grootgrondbezitter in Hengstdijk bij Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. In hetzelfde jaar was baron Charles Coppens er ook grootgrondbezitter. Charles Coppens was een zoon van bovengenoemde Emmanuel. De grootvader van Charles was dus een kozijn van de grootmoeder van Jacobus Joesphus ! Deze gronden in Hengstdijk waren tot aan het einde van het Ancien Régime bezit van de prinsen van Oranje, wat doet vermoeden dat ze, als eigendom van d gewezen adel publiek verkocht werden als 'nationaal goed'. Vaak werden deze gronden door de gewezen adel teruggekocht.

Het intrigeert me dus vooral waarom Jacobus Josephus Meyers zijn nalatenschap niet naliet aan zijn talrijke neven (kozijns) en nichten ????
  • Anoniem
  • Onderwerp Auteur
5 jaren 1 maand geleden #2 door Anoniem
Beantwoord door Anoniem in topic Jonkheer Jacobus Josephus Meyers de Zwyndrecht
Ik postte op 19 november 2018 op het Forum van deHeemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Weetjes en zoekertjes, een, niet
ondertekend, bericht over mijn zoektocht naar Jonkheer Jacobus Josephus Meyers
de Zwyndrecht (1778-1863).  De Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht vermeldtLouis Balthasar Jozef de Heuvel als laatste heer van Zwijndrecht. Dirk Verelst schrijft dat Louis Balthasar Jozef de Heuvelzijn kleinzoon, Jacob Jozef Meyers, benoemde tot zijn enige erfgenaam. Die Jacob
Jozef Meyers moet dan de zoon geweest zijn van de dochter Anna Maria Josepha de
Heuvel (overleden in 1783) en van Jacob Pieter Jozef Meyers.  Het Rijksarchief te Antwerpen bewaart het archief vande families de Lannoy, Melijn, de Heuvel en Meyers met inbegrip van het archief
van de heren van Zwijndrecht. Daarin bevinden zich:·        114. Brieven vanwege Anna Maria Josepha deHeuvel, dochter van Ludovicus Balthasar de Heuvel, eerst uit Valencijn, nadien
uit Antwerpen. 1773-1781. ·        176 – 177): Processtukken naar aanleiding van deaanspraken van Ludovicus Balthasar de Heuvel, zijn zoon (Louis) Charles Joseph
de Heuvel en zijn schoonzoon Jacobus Petrus Josephus Meyers, op de heerlijkheid
Zwijndrecht, na het overlijden van Anna Maria Isabella Melijn, vrouwe van
Zwijndrecht, en haar dochter Anna Maria Josepha De Heuvel. 1790-1793. Dus hadden Ludovicus Balthasar Josephus de Heuvel en AnnaMaria Isabella Melijn blijkbaar twee kinderen: ·        een zoon, (Louis) Charles Joseph de Heuvel en ·        een dochter, Anna Maria Josepha De Heuvel,geboren 16 december 1757, gehuwd 22 mei 1777 met (Georgius) Jacobus Petrus
Josephus Meyers, waarvan een kleinzoon  Jacob
Jozef Meyers. Volgens de Engelstalige Wikipedia over Zwijndrechtwerd het eigendom en de titel in 1699 op de Vrijdagmarkt in Antwerpen aangekocht
door Jacques de Lannoy. Zijn dochter Anne Marie de Lannoy en haar man Daniel
Gerardo Melijn erfden het in 1732. Hun erfgename en dochter, Anna Marie
Isabella Melijn en haar echtgenoot Louis Balthasar de Heuvel werden daarna heer
van Zwijndrecht. Omdat zijn vader het niet aan hem wilde geven, vocht LouisCharles Joseph de Heuvel in de rechtszaal voor de nalatenschap van zijn moeder.
Voordat de zaak kon worden opgelost, verhinderde de Franse Revolutie en de
daaruit voortvloeiende ontbinding van feodale rechten en titels hun juridische
conflict. Louis Charles Joseph de Heuvel, die gebroken en paranoïde was
geworden door de woede van zijn vader, werd toen een zwerver. Hij stierf in
1800 in een Franse gevangenis.  Ik besluit daaruit dat, na het overlijden van LouisCharles Joseph de Heuvel in 1800, de erfenis van dienst vader terecht kwam bij dochter
Anna Maria Josepha De Heuvel (gehuwd met Jacobus Petrus Josephus Meyers, maar
overleden 20 december 1783), overging naar kleinzoon  Jacob Jozef Meyers. Deze hanteerde daarna, mogelijk
niet met erkende rechten, de titel Heer van Zwijndrecht. Volgens de Annales de l’academie royale d’archeologie deBelgique Vol.61 (1909) was Jacques-Joseph Meyers, de zoon van JacquesMeyers en Anne de Heuvel, gedoopt in Antwerpen op 11 april 1778 en overleed hij
op 1 februari 1863, in zijn kasteel in Zandhoven. Hij werd begraven op de
begraafplaats van dit dorp.  Ik vond vier latere vermeldingen over JacobusJosephus Meyers de Zwyndrecht: ·        ca. 1800: Het Kasteel Hof van Lyere, gelegeneven buiten Zandhoven, in de richting van Oelegem, omgeven door prachtige
bossen, werd eigendom van Jonkheer Jacobus Meyers, heer van Swijndrecht,
Santhoven en Vichte. Hij liet in 1803 belangrijke verbouwingswerken uitvoeren
die de basis hebben gevormd van het huidig slot. Talrijke gedenkstenen vinden
we in het gebouw terug. Het familiewapen van J.J. Meyers vinden we terug boven
de inrijpoort. Na zijn dood in 1863 erfde een van zijn nichten het domein. Zij
huwde met Charles van de Werve, waardoor het Hof van Lyere in het bezit komt
van deze belangrijke adellijke familie.·        In 1817: Het kasteel en het neerhof van Vichte wordtdoor de familie Fourneau, graven van Cruquembourg en sinds 1682 eigenaar van de
dorpsheerlijkheid Vichte, verkocht aan Jacob Jos. Meyers de Zwijndrecht,
eigenaar van Zandhoven. Jacques Meyers is een rijke eigenaar uit het Antwerpse
Zandhoven. Zelf zou hij er nooit wonen, maar hij liet dat over aan pachter
Francis Verhaeghe. Die gebruikte het neerhof, terwijl het kasteel zelf lange
tijd onbewoond bleef. Vermoedelijk werd het kasteel vanaf 1853 opgeknapt en
door de familie betrokken. In 1917 was de familie Meyers-Van de Werve uit
Schilde eigenaar.·        1829 en 1854: Jonkheer Jacobus Josephus Meyersde Zwyndrecht, grondeigenaar, wonende te Zandhoven, koopt op 16 mei 1829 de
oude Sint-Annakapel op het Vlaams Hoofd en schenkt deze op 17 april 1854 aan
priester Joannes Hanegraeff. ·        1856: De kerkfabriek van Kallo koopt voor 1.800frank een stuk grond van 91,80 are aan de zuidkant van het (vroegere) kerkhof,
van een zekere Meyers de Zwijndrecht uit Zandhoven.  Met vriendelijke groeten Gie Stappaerts
  • Anoniem
  • Onderwerp Auteur
5 jaren 3 maanden geleden #3 door Anoniem
Jonkheer Jacobus Josephus Meyers de Zwyndrecht, grondeigenaar, wonende te Zandhoven, koopt op 16 mei 1829 de oude Sint-Annakapel op het Vlaams Hoofd en schenkt deze op 17 april 1854 aan priester Joannes Hanegraeff. 

De Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht vermeldt Louis Balthasar Jozef de Heuvel als laatste heer van Zwijndrecht. Dirk Verelst schrijft dat hij zijn kleinzoon, Jacob Jozef Meyers, benoemde tot zijn enige erfgenaam. Die moet dan de zoon geweest zijn van Jacob Pieter Jozef Meyers en de dochter (naam? overleden in 1783) van Louis Balthasar Jozef de Heuvel. 
Over Jacobus Josephus Meyers de Zwyndrecht vond ik nog volgende informatie: 
In 1817 wordt het kasteel en het neerhof van Vichte door defamilie Fourneau, graven van Cruquembourg en sinds 1682 eigenaar van de
dorpsheerlijkheid Vichte, verkocht aan Jacob Jos. Meyers de Zwijndrecht,
eigenaar van Zandhoven. Jacques Meyers is een rijke eigenaar uit het Antwerpse
Zandhoven. Zelf zou hij er nooit wonen, maar liet dat over aan pachter Francis
Verhaeghe. Die gebruikte het neerhof, terwijl het kasteel zelf lange tijd
onbewoond bleef. Vermoedelijk werd het vanaf 1853 opgeknapt en door de familie
betrokken. In 1917 was de familie Meyers-Van de Werve uit Schilde eigenaar.
De kerkfabriek van Kallo koopt in 1856 aan de zuidkant vanhet (vroegere) kerkhof voor 1.800 frank een stuk grond van 91,80 are aan van
een zekere Meyers de Zwijndrecht uit Zandhoven.
Kasteel Hof van Lyere, gelegen even buiten Zandhoven, in derichting van Oelegem, omgeven door prachtige bossen, werd ca. 1800 eigendom van
Jonkheer Jacobus Meyers, heer van
Swijndrecht, Santhoven en Vichte. Hij zal in 1803 belangrijke verbouwingswerken
laten uitvoeren die de basis hebben gevormd van het huidig slot. Talrijke
gedenkstenen vinden we in het gebouw terug. Het familiewapen van J.J. Meyers
vinden we terug boven de inrijpoort.
Na zijn dood in 1863 erfde een van zijnnichten het domein. Zij huwde met Charles van de Werve, waardoor het Hof van
Lyere in het bezit komt van deze belangrijke adellijke familie. 
Moderators: Super UserSchaekers Mireille
Gemaakt door Kunena