Logo
HEEMKUNDIGE KRING ZWIJNDRECHT BURCHT

Sint-Anna boomkapelletje

  • Mireille Schaekers
  • Onderwerp Auteur
5 jaren 9 maanden geleden #7 door Mireille Schaekers
Beantwoord door Mireille Schaekers in topic Sint-Anna boomkapelletje
In 1936 schreef de lokale geschiedkundige, Julien Van Kerschaver, ook al over dit kapelletje. Hij kreeg te horen van Eduard Staes dat diens zuster (zoals gewoonlijk in die tijd werd haar naam niet vermeld) de boomkapel zo goed mogelijk onderhield. Helaas is er ergens tussen de jaren '60-70 een vrachtwagen tegen de boom gereden en heeft het toenmalige kapelletje vernietigd. Het werd later terug in ere hersteld maar waar deze Sint Anna vandaan komt, moet nog nagevraagd worden op het parochiesecretariaat van de Heilige Kruis parochie van Zwijndrecht. Er bestaat in de Sint Annaboomstraat nog steeds een café 'Sint Anna'. Op de film van meneer Esser uit +/- 1953 ziet men er mannen aan wipschieten doen. Tot op vandaag kan men er in een zaal achteraan het café deze volkssport beoefenen. Vlak achter de boomkapel stond vroeger nog een ander heiligenbeeldje in een nis van de boerderij (nu restaurant Brasseur). Toen de toenmalige boerderij een discotheek werd (in de jaren '80) werd niet alleen de grote staldeur aan de kant van de Melselestraat dichtgemaakt maar verdween ook het beeldje.
  • Anoniem
  • Onderwerp Auteur
5 jaren 9 maanden geleden #8 door Anoniem
Beantwoord door Anoniem in topic Sint-Anna boomkapelletje
Ik vond inmiddels de bron terug over het ontstaan van het boomkapelletje.
Pater Prudens Maria Janssens, (1907-1996), redemptorist, wijdde in dejaren ’60 van vorige eeuw twee uitgebreide artikels aan de eredienst van
Sint-Anna, die, onder de rubriek “Dienst voor volkskundige opzoekingen”,
gepubliceerd werden in het tijdschrift Oost-Vlaamse Zanten (in 2003 omgedoopt tot “VanMensen en Dingen”). Een eerste artikel in 1963 “Opkomst van St-Anna’s Eredienst
in Vlaanderen”, een tweede in 1965 “Sint-Anna’s eredienst in Waasland”.
In dat tweede artikel vermeldt hij over de boomkapel in Zwijndrecht: “Het is niet tebetwijfelen dat dit een van de eerste en oudste bedevaartplaatsen is geweest in
Waasland, aan de heilige moeder Anna toegewijd. Welke invloed hiervan uitgegaan
is, bewijst, dat wanneer tijdens de Hervormingsonlusten, de bedevaart
onmogelijk was geworden, de bewoners van een wijk te
Zwijndrecht, een boomkapel ter ere van hun geliefdeheilige hebben opgericht, om de oude bedevaart te vervangen. Die boomkapel op
den “Hogen Acker” (1580-87) , gelegen op het kruispunt van de Melselestraat en
Hoge Ackerstraat, bezat een beeld van Sint-Anna en de hele wijk kwam hier de
heilige vereren. Reeds in 1582 is de herberg vernoemd: “In Sint-Annakapel”, die
de dorstige bedevaarders van deze boomkapel kon laven. Tot heden is die
boomkapel in ere gebleven (12)”
.
Als bron (12) verwijst pater Janssens naar: Raymond De Groodt,Geschiedenis van Zwijndrecht en van het Vlaamsch-Hoofd, Antwerpen (1925), blz. 46.
  • Anoniem
  • Onderwerp Auteur
5 jaren 9 maanden geleden #9 door Anoniem
Beantwoord door Anoniem in topic Sint-Anna boomkapelletje
Tot nu toe gevonden wat Dirk Verelst vermeldt in Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht, deel 2 (1993), blz. 485:
… De talrijke boomkapelletjes of de kapelnissen laten we hier buiten beschouwing. Één uitzondering moet echter worden gemaakt voor het verdwenen boomkapelletje van de Sint Annaboomstraat aan het kruispunt met de Melselestraat. De straatnaam is duidelijk afgeleid van de Sint-Annaboom of de boom waaraan een kapelletje ter ere van de H. Anna hing. Hoe ver de traditie teruggaat om daar de H. Anna, moeder van Maria, te vereren, konden we niet achterhalen. Een herberg met de naam ‘Sint-Annaboom’ werd voor de eerste maar de naam is wellicht nog ouder. Regelmatig werd een nieuwe boom geplant, zoals omstreeks 1860, om het papelletje te kunnen ophangen. Omstreeks 1960 vreesde P. Bernaers* voor de instandhouding van deze eeuwenoude traditie. De 100-jarige boom was uitgeleefd. Hij bleek gelijk te hebben want het kapelletje is verdwenen.

*P. Bernaers, “Kapellen”, beschrijft zowat alle leine kapelletjes op basis van een inventaris door de oudste leerlingen van de Sint-Paulusschool opgesteld in het schooljaar 1959-1960.
  • Gie Stappaerts
  • Onderwerp Auteur
5 jaren 9 maanden geleden #10 door Gie Stappaerts
Sint-Anna boomkapelletje werd gestart door Gie Stappaerts
Volgens een oud bericht in de Standaard: http://www.standaard.be/cnt/ma20gqri_32 dankt de Sint-Annaboomstraat, een van de oorspronkelijke straten van
Zwijndrecht, haar naam aan een kapelletje ter ere van de Heilige Anna, dat hing
in een lindeboom op het kruispunt met de Melselestraat. In deze straat was
destijds ook een herberg met dezelfde naam. Na 1960 verdwenen de boom en het
kapelletje.
Niet zo lang geleden werd er, aan een nieuwe boom op die plaats, opnieuw
Sint-Anna boomkapelletje opgehangen. Ik dacht dat dit gebeurde onder impuls van
de heemkundige kring Zwijndrecht. 

Ik vernam ooit ergens dat het originele kapelletje op die plaats zou opgehangen
zijn in een periode waarin de kapel van Sint-Anna op het Veer door
oorlogsomstandigheden onbereikbaar geworden was. 
Heeft iemand hierover meer informatie? Eventueel foto's van het kapelletje voor
1960? 
Moderators: Super UserSchaekers Mireille
Gemaakt door Kunena