Logo
HEEMKUNDIGE KRING ZWIJNDRECHT BURCHT
Portretje December 2022: Paul D'haese

Op 28 november houden we onze jaarlijkse ledenvergadering in de Mouterij in Burcht.
Gelieve die avond aan te kruisen in uw agenda.
Later volgen meer details.