Logo
HEEMKUNDIGE KRING ZWIJNDRECHT BURCHT
Portretje December 2022: Paul D'haese

Op 22 november houden we onze jaarlijkse ledenvergadering.

Op het programma staat een overzicht van onze activiteiten gedurende het afgelopen werkjaar en onze plannen voor volgend jaar.
We gaan dieper in op enkele voorname projecten. De bestuurders stellen de kernpunten van hun domein voor.
De aanwezige leden ontvangen het jaarboek. De andere leden zullen dit jaarboek thuis of via de post ontvangen gedurende de volgende weken.

De vergadering gaat door in de cafetaria van het WZC Craeyenhof, Burcht. We starten stipt om 19:30 u.