2014-04-SuisseBurchtVormsel-710x404Plechtige communie en vormsel, jaar onbekend.

 Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie. Bezoek ons Forum .

In onze serie Zwijndrechtse en Burchtse portretjes, willen we naast gebouwen en personen ook een aantal uitgestorven beroepen en bezigheden voorstellen. Deze maand hebben we het over de "suisse" van de Sint-Martinuskerk te Burcht.

2014-04-SuisseBurchtAlleen-303x1024De suisse bij een huwelijk in 1950De foto's tonen onze laatste suisse, Albert Dewachter. Hij was afkomstig van Poperinge en werd korporaal bij de 11de Genie in Burcht. Vanaf 1955 deed hij daarnaast  dienst in de kerk. Het betrof de begeleiding van voornamelijk huwelijken en begrafenissen op vrijwillige basis. Hij had een steekhoed, lans (hellebaard of "pieke") en een bandelier over de schouder met opschrift "EERBIED IN GODS HUIS". In de processie liep hij in vol ornaat achter de baldakijn met de priester. Ook na zijn dienst bij het leger deed hij nog 20 jaar dienst als suisse. Albert is overleden op 85-jarige leeftijd en is begraven op het kerkhof van Burcht.
Enkele ouderen herinneren zich zijn gezegde tegen de jongeren: "Als ge niet zwijgt, zwier ik u buiten", maar dan in iets kleuriger bewoordingen. Hij mocht zijn tenu niet mee naar huis nemen, die moest in de kerk blijven.

Een beetje geschiedenis: Reeds kort na de middeleeuwen bestond de functie van "kerkbaljuw" in vele dorpen. Soms werd hij "hondslager" genoemd. Mensen die vanuit de uitkanten van de parochie naar de kerk wilden gaan namen hun honden mee om zich te beveiligen. Die honden werden aan de kerkpoort achtergelaten, maar liepen toch de kerk binnen. De kerkbaljuw deed echter meer dan het verjagen van honden. Hij hielp met allerlei klusjes rond de kerk.
Tijdens de 19de eeuw werd de "suisse" een officiële functie binnen de kerk. Naast het ceremoniële aspect moest hij de discipline handhaven tijdens de kerkdiensten.
Tijdens de periode van Albert Dewachter was de rol van de suisse reeds fel verminderd. In de begrotingen van de kerkfabriek van Sint-Martinus vinden we dat tijdens de periode 1973 tot 1977 de uitgaven voor de suisse gehalveerd zijn. Tijdens diezelfde periode hadden we daarbovenop een inflatie van 49%. Dus de reële uitgaven vielen terug op een derde. Voor 1978 werd nog een som in de begroting ingeschreven, maar werd niets meer uitgegeven voor die taak.

 

Tekst: Chris Vander Straeten.
Foto's: Archief HKZB, Ludo Van der Stock

Bronnen:
Gesprek met de weduwe van Albert Dewachter, mmv. Jos Bettens, Herman Vaessen.
Archief van de kerkfabriek van Sint-Martinus, Burcht.
Websites: HK Stekene, Wikipedia.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be