Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie. Bezoek ons Forum .

Op 11 november rijdt in Burcht St Maarten rond en strooit snoepgoed voor de kinderen. Dit gebruik, dat in Burcht in de jaren 60 van vorige eeuw opnieuw van onder het stof werd gehaald als onderdeel van het Gildefeest van de Schuttersvereniging ‘De Nietsers van St Maerten’ was eeuwenlang een begrip in vele gemeenten van het Waasland, zoals in Beveren,het land van Aalst en ook in enkele Nederlandse plaatsen.  

Onze viering – ommegang en snoepgoed strooien, in de volksmond ‘grielen’ (afkomstig van graaien) – is kleinschaliger dan in sommige andere gemeenten. St Maarten wordt bij ons ook getoond als Romeins officier te paard  die voor de stadsmuren van Tours zijn mantel deelde met een bedelaar, voor hij later bisschop werd. Het ‘delen’ stond symbool voor het uitdelen van snoep en speelgoed – in eerste instantie aan armen – waardoor hij ook wel eens de ‘Sinterklaas van de armen’ werd genoemd. Bij ons knoopte men aan met vroegere ommegangen door hem een kort parcours door de straten te laten afleggen, begeleid door kinderen van volksdans, scholen en jeugdbewegingen en begeleid door de fanfare en (uiteraard) de schuttersgilde. Na afloop werd er gegrield terwijl Sint Maarten op zijn paard rondjes langsheen de kerk reed. Waarvoor al enkele jaren gevreesd, werd in 2012 een feit: de Nietsers kondigden begin september aan dat het hen te veel werd en ze niet meer konden instaan voor de organisatie van de St Maartensviering, vooral omwille van de ouderdom van de leden. Eind september 2012 richtten  Volksdansgroep ’t Veerke, de Chiro, Brassband Burgipja, de St Martinusschool en de onze Heemkundige Kring het St. Maertenscomité op met als doel de St Maertens-ommegang en het grielen van de ondergang te behoeden.  Het comité kreeg zelfs versterking van de toneelgroep Leute/Leuteke. Zo kan dit stukje tastbaar Gemeentelijk Cultureel Erfgoed blijven bestaan. 

Tekst: Robert Embrecht
Video
's: Chris Vander Straeten

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be