2013-10-IMG 0002-710x536Maria De Vleeschouwer - Verbraeken - onderwijzeres en schrijfster.

Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie. Bezoek ons Forum.

Deze foto van de maand behandelt niet een gebouw, maar iemand van vlees en bloed, iemand  die dit jaar honderd jaar zou geworden zijn: ze is geboren in Burcht op 06.10.1913 en overleed te Kapellen op 20.10.1995.

Maria Verbraeken werd in Burcht, in de schaduw van de kerk, geboren en  zou er haar gelukkige jeugd doorbrengen. Zij drukte de voetsporen   van haar vader, die onderwijzer was in de Gemeenteschool.

2013-10-Klas Maria Verbraeken-300x222Het klasje van Maria VerbraekenZe werd zelf ook onderwijzeres, de  eerste jaren in de meisjesschool St. Wivina, waar ze zelf ooit op de schoolbanken had gezeten. Later zal ze haar vleugels uitslaan, huwen en onderwijzeres en directrice worden in scholen in Kapellen en Kalmthout. Gans haar leven stond in het teken van de opvoeding van meisjes, mede door het schrijven van jeugdboeken – een 25 tal in totaal, waarmee ze ook literaire prijzen haalde. Ze  werd hiertoe aangezet door haar goede vriendinnen-schrijfsters Maria Rosseels en Marie De Lannoy. Nooit echter zou ze haar roots – haar geboortedorp Burcht en haar liefde voor de Schelde vergeten. Dit resulteerde onder meer in de trilogie ‘Marieke’s Memoires’, waarin ze vooral in het eerste van  de drie delen haar jonge leven  in het Burcht van tussen de 2 wereldoorlogen, het zogenaamde  interbellum, beschrijft. Het leverde ons een prachtig fresco op – dat ook voor volwassenen nog zijn charmes behoudt.  Van het eerste deel werd een toneelstuk gemaakt –‘Jubilee’ – dat haar enthousiaste goedkeuring wegdroeg. Het werd opgevoerd door ouders en leerlingen van de Sint Wivinaschool. Maria Verbraeken, die in haar boeken Burcht vereeuwigde werd tot op heden door de gemeentelijke overheid nog niet bedacht met een straatnaam in de (deel)gemeente die haar zo dierbaar was.  Het Woonzorgcentrum van het OCMW Zwijndrecht zal alvast een zaaltje in het nieuwe ‘Craeyenhof’ naar haar noemen.

Tekst: Robert Embrecht
Foto's: Robert Embrecht, archief HKZB.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be