Logo
HEEMKUNDIGE KRING ZWIJNDRECHT BURCHT

 2020 12 11 HKZB010767 DORPSTR 1903De Dorpstraat aan het latere kruispunt met de nog latere Pastoor Coplaan. Foto 1903.

Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie. Bezoek ons Forum.

We hebben een mooie reeks foto's van de Burchtse Dorpstraat in ons archief. Die willen we u zeker niet onthouden.
Maar eerst een beetje geschiedenis.
Burcht was eertijds een typisch agrarisch dorp met relatief kleine boerderijen met een verspreide bewoning. De dorpskern was vroeger geconcentreerd tussen de twee polen: de kerk en de kaai. 
Later breidde het dorp zich uit door verdichting van de bestaande woonkern en de inname van landbouwgronden.
Dit wordt mooi geïllustreerd door twee kaarten.
De Ferraris kabinetskaart rond 1775 is reeds vrij accuraat en toont de bewoning die zich grotendeels bevindt in het stuk kerk - kaai. Elk rood blokje stelt een gebouw voor. Burcht telde in totaal zo'n 480 inwoners.

 2020 12 Dorpstraat Ferraris

De Popp kaart is een eeuw jonger. Naast de gebouwen zijn ook de kadastrale gegevens ingetekend. Het verschil in bewoning in de dorpskern is duidelijk. Burcht telde in die periode ongeveer 1750 zielen.

 2020 12 Dorpstraat Popp

Later kwam de industrialisering van de Scheldeoever, stroomopwaarts van de kerk. Tussen 1840 en 1910 verviervoudigde de Burchtse bevolking.

De getoonde beelden zijn scans van oude postkaarten uit ons archief. Enkele daarvan kunnen we dateren aan de hand van de afgestempelde postzegel. Het beeld kan natuurlijk enkele jaren ouder zijn dan wat de poststempel aangeeft, maar we gaan ervan uit dat de meeste mensen postkaarten naar elkaar stuurden met een goed beeld van de situatie op het moment van versturen.
Andere aanknopingspunten zijn gaslantaarns, electrische leidingen, tramsporen, aanwezigheid van bepaalde gebouwen, kleding.
Wegens de overvloed aan beschikbare beelden is de fotoreeks hieronder beperkt tot de periode 1900 - 1930.

Meerdere beelden tonen dezelfde omgeving, sommigen zelfs van op ongeveer hetzelfde camera-standpunt. Ik heb die gegroepeerd. Zo kunnen we mooi de evolutie van de getoonde bebouwing volgen.

Een eerste groep foto's toont de Dorpstraat vanaf het kerkplein "bergafwaarts" naar de kaai in chronologische volgorde.

2020 12 01 HKZB010784 DORPSTR 1905Postkaart met poststempel uit 1905.

2020 12 02 HKZB010760 DORPSTR4De huisjes aan de rechterkant worden afgebroken om plaats te maken voor het latere parochielokaal De Vrede.

2020 12 03 HKZB010775 DORPSTRAAT metVolkHier is duidelijk het typische silhouet van de brouwerij te zien.

2020 12 05 HKZB010778 DORPSTR1Bemerk de gaslantaarn, links in beeld.

2020 12 HKZB010768 DORPSTR 1937Anno 1937. Met electriciteitsdistributie.

De volgende beelden tonen hetzelfde deel van de Dorpstraat "bergopwaarts".

2020 12 06 HKZB010769 DORPSTR 1912Postkaart, gedateerd 1912. Bemerk de herberg "Den Engel" op het kerkplein op de achtergrond.
De bestrating met kasseien zonder riolering.

2020 12 09 HKZB010761 DORPSTR 1924

2020 12 10 HKZB010772 DORPSTR3

2020 12 12 HKZB010770 DORPSTR2De Dorpstraat vanaf het kerkplein westwaarts.

Hier het westelijk deel van de Dorpstraat met de sporen voor de stoomtram Hamme-Antwerpen. De tramlijn kwam van Kruibeke en liep in Burcht tot het kruispunt om vandaar een grindweg (de toekomstige Kloosterstraat) op te rijden. Het enkelvoudige tramspoor werd voor beide rijrichtingen gebruikt.

2020 12 13 HKZB010777 DORPSTR9Ingekleurde foto. Het bestrate deel van de weg is een stuk smaller dan in de dorpskern.

2020 12 14 HKZB010774 DORPSTRAAT 1923Foto bij een communiefeest? Gedateerd 1923.

2020 12 15 HKZB010776 DORPSTR7Een jongere foto, waarschijnlijk begin jaren '30: de stoomtram is nog niet vervangen door de electrische tram, maar er is reeds electriciteitsdistributie in de straat.

Bronnen:
- Verelst Dirk, Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht - Deel 1.
- Raeymaekers Gerda, Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht - Deel 3.
Beelden: Archief Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht.
Kaarten: www.geopunt.be .
Tekst: Chris Vander Straeten

Noot: De foto's op de website zijn van een matige resolutie. Gelieve ons archief te contacteren wanneer u de beeldbestanden op volle kwaliteit wenst.