2016 01 Piste DSCN2253De piste van de sportterreinen "De Wallen"

Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie. Bezoek ons Forum .

Waar zich nu de sportterreinen "De Wallen" bevinden, werd eeuwen geleden door de Spanjaarden een fort aangelegd. Vele mensen herinneren zich de overgebleven plassen, die mettertijd steeds meer vervuild geraakten, o.a. als stortplaats voor de vuilkar, tot ze uiteindelijk ondergedolven werden.
Het fort Ferdinandus werd opgericht omstreeks 1638-1639. Het werd als "fort Royaal" omschreven. Het fort had een gemetste blokpoort, 12 dubbelbarakken, een wachthuis, een magazijn, een poedertoren, een kapiteinshuis en een kapel. Het fort was strategisch goed gelegen aan de Heirbaan op het hoogste punt van Burcht en was even groot als de nu bestaande sportvelden samen.
Zeer lang bleef het fort niet bestaan, het werd 40 jaar later reeds afgebroken. Uit het bewaarde bestek van aanbesteding voor de afbraak uit 1678 valt af te leiden dat de aannemer uitsluitend grondwerken moest uitvoeren. Met de aarden constructies van het fort moesten de wallen worden gevuld op zodanige wijze dat er grote dammen kwamen te liggen van 20 à 40 meter. Er was te weinig grond om de wallen volledig te vullen. Zo onstonden acht putten, waarvan vijf overbleven.

2016 01 FerrarisDeWallenBurchtOvereenkomst tussen een recente kaart en de Ferraris kabinetskaart (rond 1775) op dezelfde schaal. De wallen aangeduid met "Redoute".

Op de Ferrariskaart (rond 1775) is de toestand getoond, 100 jaar na de afbraak. Hier is nog een militaire structuur te zien: de waterputten lijken op de verdedigingswallen van een fort.

2016 01 1steWalle1943De eerste walle lag achter de hoven van de Kapelstraat, nabij de "Rijke Root" - Foto 1943.

2016 01 2deWalle1943De tweede walle lag ook achter de hoven van de Kapelstraat, maar nabij de Heirbaan. Foto 1943.

2016 01 5deWalleCafeDe Wandeling1920De vijfde walle (de "put van De Smedt") en café De Wandeling met de Guanofabriek op de achtergrond. Foto ongeveer 1920.

Tijdens de vorige eeuw vonden spontaan de eerste Burchtse jeugd sportactiviteiten plaats in en om de putten: er werden rondjes gelopen, geworsteld, gezwommen en gevoetbald. In het seizoen werd er gevist. 's Winters werd er geschaatst en wie geen schaatsen of "schaverdijnen" bezat  kon zijn hartje ophalen met "sluiven" of baantje glijden.
Soms hakte men een gat in de ijskorst en stak daarin een bussel stro. De paling kwam zich daarin nestelen om lucht te happen. Trok men de bussel eruit, dan kon men dikwijls enkele palingen bemachtigen!

In de zeventiger jaren werd het hele terrein aangevuld en later werden de huidige sportvelden "De Wallen" er op aangelegd.

Bronnen:
VERELST D., Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht - Deel 2, p. 80.
KOCKELBERG, G.K., Hoekskes en Kantjes van Burcht, Zwijndrecht en Sint-Anneke, p. 17.
KOCKELBERG, G.K., Op en langs de Schelde, p. 42.

Tekst: Chris Vander Straeten.

Kaarten: geopunt.be

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be