2015 09 St Wivina   Klooster en school FvdMHet klooster van de zusters Maricolen met linksachter de meisjesschool Sint-Wivina. Links vooraan de bibliotheek. In de kloosterstraat liep de tram van het Vlaams hoofd naar Hamme.

 Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie. Bezoek ons Forum .

Het ontstaan van het klooster is verbonden met de oprichting van de meisjesschool.
De schoolstrijd van 1879 tot 1884 zette het onderwijs in ons land in een stroomversnelling (zie ook Foto van de maand Augustus 2013 over de Sint-Jozefschool te Burcht en Foto van de maand Maart 2013 over de Sint-Paulusschool te Zwijndrecht).
Pastoor Rosseels kocht in november 1879 met financiƫle steun de grond aan voor de bouw van een meisjesschool. Een maand later kocht de pastoor met eigen middelen nog een aanpalend stuk grond aan. Alles samen 110 are. Door een geschil kon echter niet direct begonnen worden met de werken. Dit obstakel werd geruimd in juni 1881 na een bedevaart naar Scherpenheuvel, aldus E.H. Rosseels. Er werd onmiddelijk begonnen met de werken en op 6 juni 1882 werden klooster en school ingewijd door de bisschop.

2015 09 HKZB017597 KloosterBurcht FvdMHet oorspronkelijke klooster. Bemerk de vensters in de zijgevel in kruisvorm.

De zusters van de Congragatie van O.L. Vrouw-Visitatie van Kruibeke verzorgden het onderwijs voor meisjes en jongens. Vermoedelijk werd de jongensafdeling opgedoekt na de voor de katholieken gunstige afloop van de schoolstrijd.
Omdat de congregatie geen gediplomeerde leerkrachten naar de school zond, stuurde pastoor Rosseels, zonder enig overleg te plegen, de 6 zusters terug in 1890. Er zijn aanwijzingen dat de pastoor uitkeek naar een alternatief, doch zonder resultaat. Het was zijn opvolger, de dynamische pastoor E.H. De Clercq, die verscheidene orden contacteerde en tenslotte de zusters Maricolen uit Waasmunster bereid vond om een meisjesschool te openen en tevens een tehuis voor ouderlingen op te richten. De zusters namen hun intrek in de bestaande gebouwen op 1 mei 1906.
De naam "Maricolen" zou komen van het latijn "Maricolae", vereersters van Maria. Hun regel: "Zij wilden geen erkende kloosterorde zijn met voorrechten, maar gewoonweg een familie, waar ze zich, zonder geloften en slot, aan God en mekaar verbinden op volledig vrije basis."
Het Bureel van Weldadigheid sloot een overeenkomst waarbij, mits een vergoeding, tenminste 11 Burchtse ouderen in het ouderlingentehuis konden opgenomen worden.

 2015 09 St Wivina  Personeel KO en LOPersoneel van de meisjesschool. Onderaan de Zusters Scholastique, Gummara, Wilhelmina, Ambrosia, Lutgarda en Arnoldine in hun vroegere habijt. Foto uit 1938.

In 1941 werden op de Heirbaan nog twee klassen van een bewaarschool geopend.

Vanaf de jaren '60 daalde het aantal nieuwe roepingen van religieuzen dramatisch.
De zusters Maricolen trokken zich terug uit het onderwijs te Burcht in 1970. Ze bleven wel instaan voor de ouderlingen die in het klooster gehuisvest waren.
In 1976 werd de toestand dramatisch voor het oude rusthuis bij gebrek aan jongere zusters om de ouden van dagen te verzorgen. In 1976 verlieten de zusters het klooster. Het gebouw werd aangekocht door de gemeente.

2015 09 HKZB010335 KloosterBurchtKrotKrant FvdMKrantenartikel uit Het Volk van 11 februari 1987.2015 09 HKZB010338 KloosterBurchtAfbraakApril1988 3 FvdMSic transit gloria mundi. De afbraak van het klooster in April 1988.Het kloostergebouw stond leeg en verviel snel. Het werd tenslotte in 1988 afgebroken.

Bronnen:
VERELST, D., Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht, deel 2, p. 349.
RAEYMAEKERS, G., Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht, deel 3, p. 228.
http://www.maricolen.be/Wie-zijn-wij/Geschiedenis, Website.
Foto's:
Archief Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be