2015 05 HKZB017771 KazerneDe kazerne aan de bocht van de Oude Gentweg, Burcht. Bemerk het enkel spoor van de tram Hamme-Vlaams Hoofd. Foto uit de jaren '40?

Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie. Bezoek ons Forum .

In 1899 kocht de maatschappij AciƩries Hollande Belge de L' Escaut de gronden aan de Suikerdijk (tussen de wijk Neusenberg en het Burchtse Weel). In augustus 1900 diende de maatschappij een vergunningsaanvraag in voor de bouw van twee fabrieken: een staalfabriek en een bedrijf voor de productie van zeildoek en linoleum.
De vergunning voor de uitbating van de linoleumfabriek werd afgeleverd op 15 maart 1901. Er werden meer dan 250 arbeidsplaatsen in het vooruitzicht gesteld.

Het bedrijf legde een spoorlijn aan die aansloot op de lijn Antwerpen-Gent in de buurt van het oude station van Zwijndrecht op het Laar.

2015 05 HKZB010116 Kazerne1 sc 400Foto uit 1926 met de achterkant van de kazerne. Op de voorgrond het Burchtse Weel. Links de restanten van de vroegere staalfabriek.In november 1904 brak een brand uit in de linoleumfabriek met zware materiƫle schade. In 1905 brandde het gebouw helemaal uit. In juni 1906 werd de productie in de fabriek stilgelegd. In februari 1907 werd de firma failliet verklaard. In de loop van 1910 werden de restanten linoleum verkocht. Er werd nog een poging gedaan om een "werkhuis voor het bewerken van zilverhoudende ertsen" op te richten, maar dit ging niet door.
Het lot van de staalfabriek is verder onbekend, maar het is vrijwel zeker dat die nooit opgestart werd. Op het terrein werd later het aluminiumbedrijf Laminoirs de l' Escaut opgericht.

2015 05 HKZB010117 Kazerne2 sc klFoto van de kazerne, genomen vanaf de toren van de Sint-Martinuskerk te Burcht. Bemerk helemaal links de gebouwen van de aluminiumverwerkingsfabriek UMAL; helemaal rechts de zadeldaken van de fabriek voor aluminium half-fabrikaten Laminoirs de l' Escaut. Achter de kazerne het Burchtse Weel.Tijdens de eerste wereldoorlog werden de leegstaande gebouwen van de linoleumfabriek gebruikt als Duits soldatenverblijf. Na de oorlog kocht de Belgische Staat het gebouw en richtte er een kazerne op voor pontonniers, de latere genie. Er werden ongeveer 500 militairen gekazerneerd. De kazerne kreeg de naam van Luitenant Calberg, die sneuvelde aan de Ijzer tijdens de Eerste wereldoorlog. Het is onduidelijk in welke mate de oude resten van het linoleumfabriek werden verwerkt in de kazerne.

2015 05 HKZB010122 DynamiteringKazerneBurcht 1 2Dynamitering van de kazerne in 1975. Foto genomen vanuit een bureau in de ernaast gelegen aluminiumfabriek Sidal. In oktober 1956 verhuisde de 11 genie naar de nieuwe kazerne aan de Krijgsbaan. Deze draagt de naam V. Thoumsin. De oude kazernegebouwen werden in 1975 opgeblazen door de militairen van de 11 Genie en de resten werden opgeruimd. Er staat enkel nog een vervallen wachthok overeind tegenover de Kazernestraat. De gemeente wou de gronden kopen om er woningen op te richten, maar dit ging niet door. Het terrein is nog steeds eigendom van de federale overheid. De gronden waarop de oude kazerne stond maken nu deel uit van het recreatiegebied Neuzenbergbos.

Bronnen:
G. Raeymaekers, Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht, deel 3, 315-317
Archief HKZB, Uitnodiging Bal van 11 Genie op 18 sept. 1976.
Foto's: Archief HKZB.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be