2015-04-VillasDe Fortlaan rond 1930 - Enkele villa's

Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie. Bezoek ons Forum .

In 1911 werd de straat aangelegd naast de spoorweg van het toen nieuwe station (zie ook Foto van de maand januari 2014) naar de Heilige Geesthoek. Dat was toen een zandweg. Aan de hoek met de Statiestraat stond een stevige paal, zodat er geen voertuigen langs daar in de straat konden. Wie voor de oorlog (WO2) de Fortlaan wilde inrijden moest lands de Heilige Geesthoek komen.

2015-04-HUIS DASSEN & grootv VaessenHuis Dassen, met op de voorgrond dhr. Vaessen, grootvader van Herman Vaessen uit BurchtRecht tegenover het station stond een café "De 3 Jantjes", maar de oudere mensen herinneren het zich als "bij Strobbeleir". Nu heeft het café plaats gemaakt voor appartementen. Verder stonden er een paar huisjes, waaronder nog een café. Verderop was er een grote weide. De huidige toegangsweg naar de sporthal ligt nu op een deel van die vroegere weide.
Vroeg in de 20ste eeuw werden een aantal villa's gebouwd, die gewoonlijk een naam kregen: Villa Simone, villa Cecile, villa Rosa, villa Huberte, etc.

2015-04-WANDELEN IN FORTLAAN meisjesWellicht kan de naam Fortlaan in verband gebracht worden met het fort van Zwijndrecht, dat niet veraf gelegen is.

De Fortlaan was een echte slijkweg. Ze is pas verhard in de jaren '60.
In het begin was de straat 's nachts helemaal niet verlicht.
Achter de huizen van de Fortlaan liep/loopt een beek. De vroegere bewoners moesten elk twee meter grond afstaan voor een weg achter hun hovingen. Alle hoven hadden wel een brugje om langs achter naar de tuin te gaan. Een tiental jaar geleden hebben vandalen vele van die brugjes kapot geslagen.
Na de oorlog waren veel hoven gewoon open en konden de kinderen gewoon van tuin tot tuin lopen. Iedereen kon toe de huisdeur gerust open laten zonder dat iemand zou binnen komen om te stelen.
2015-04-FORTLAAN spoor en achteraan straatStoomtrein op enkel spoor. Rechts de Fortlaan, richting Heilige Geesthoek. Het witte huisje aan de overweg naar de Heidestraat is dat van bareelwachter Mets. De villa links, langs de Heidestraat, staat er nog steeds, maar is omgeven door veel groen. De Fortlaan was gewoon een zandweg.

De "ijzeren weg" bestond toen uit een enkel spoor, afgemaakt met enkele draden waar je tussendoor kon kruipen. Er passeerde enkele keren per dag een stoomtrein voor reizigersverkeer.
De Fortlaan was slechts een smalle weg. De bewoners uit de buurt moesten er aan wennen dat de straat steeds breder werd en er grond moest afgestaan worden.

2014-04-Rijkswacht2015-04-RIJKSWACHT paradeParade aan het rijkswachtgebouw met militaire gasten.

Het rijkswachtgebouw speelde een grote rol in het leven aan de Fortlaan. Het dateert van 1923. De rijkswachters hadden vroeger geen auto's, maar deden alles per fiets. Er woonden minstens vijf rijkswachters; de commandant woonde in het midden. In 1996 voldeed het gebouw niet meer aan degelijke woonnormen. Het regende binnen, hout was weggerot, schimmel stond op de muren. Er werd een nieuwbouw opgetrokken aan Dorp-West. In het najaar 1999 werd het hoofdstuk Rijkswacht aan de Fortlaan afgesloten.

2015-04-familiegrafFamiliegraf van de familie De Meersman op de begraafplaats van Zwijndrecht.In 1945 viel een V1 vliegende bom neer naast de woning van De Meersman. Er waren in totaal vijf dodelijke slachtoffers. Ook de schade aan de gebouwen was zeer groot.

2015-04-FORTLAAN naar station toe 400 nov 2011 001In 1988 besloot de gemeenteraad tot het bouwen van de sporthal. Deze kwam achter de hovingen van de woningen. Ze werd plechtig ingehuldigd op 16 september 1990 onder burgemeester Octaaf Meyntjens. Het complex werd voor 20 jaar door de gemeente gehuurd bij het Gemeentekrediet.Daarna werd de gemeente zelf eigenaar.

Onze Kring wil later gaarne terugkomen op de geschiedenis van de Fortlaan door de bewoners en hun familie aan het woord te laten.

Bronnen:
Flor Van de Velde, Honderd jaar Fortlaan 1911-2011. Getuigenissen van familieleden en vrienden van de auteur.
Tekst:
Chris Vander Straeten, met dank aan Flor en Hélène.
Foto's;
Flor Van de Velde

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be