2015-02-PortretDoodsprentje320Leo Tindemans, voormalig nationaal en Europees politicus, overleed op 26.12.2014.
Hij werd geboren te Zwijndrecht op 16.04.1922. Zijn grootvader was schaapherder  en zijn vader werkte aan 'de dragage', later Dredging (Deme).

Het gezin woonde een tijdje in de Heidestraat, maar verhuisde later naar een woning in de Verbindingstraat te Burcht. Hij liep lagere school te Burcht (de broedersschool St Jozef, gelegen naast de Sint Martinuskerk - zie klasfoto hieronder) en zat in de jeugdbeweging in Zwijndrecht, waar hij de tweede groepsleider bij de Scouts werd (na R. Orlent).

 Op 14 juni 1967 kondigde de holding Pechiney de sluiting aan van het bedrijf 'Laminoirs de l' Escaut' te Burcht per 15 september.
Op 20 juni 1967 kwam een interpellatie in de Kamer van Volksvertegenwoordiging door de volksvertegenwoordigers Posson, De Mey, Christiaenssens, Schiltz en Brunelle met steun van Leo Tindemans om de sluiting aan de kaak te stellen en om oplossingen te eisen voor de dreigende werkloosheid van 615 werknemers uit Burcht en omstreken. Mede door toedoen van Leo Tindemans werd een overname en een gedeeltelijke heropstart van het bedrijf mogelijk.

 

Later komen we uitgebreid terug op de figuur van Leo Tindemans in onze Nieuwsbrief 'Craeyennest' en het Jaarboek 2015.
U kunt ons hierbij helpen met bijkomende informatie over het belang van Leo Tindemans voor onze gemeenten - zie ons Forum.

2015-02-KlasfotoRobertKlasfoto St Jozefschool Burcht – schooljaar 1933-34 6e studiejaar – leraar: Broeder Chrysantus - - Bovenste rij van links naar rechts: Frans Van Raemdonck – Arthur De Waele – René De Keyser – Armand Van Assche – Werner Van Torhout – Theofiel Van de Vijver – Emiel Gilles – August Vermeulen – Jozef D’Hondt – Georges Hermans - - Middelste rij: Boel – Marcel Lahousse – Guillaume Rotthier – Armand Maes – Julien Buyrtaert – Emiel Van Immerseel – Leo Tindemans – Jos Ijseboodt – Frans Cole – Adolf Vermeulen - - Onderste rij: Broeder Chrysantus - Jean Van Bergen – Constant Engels – René Rosier – Georges Potters – Antoine Verhaegen – Karel Embrecht – Desiré Borgers – Frans Neef – Joseph Menu – Roger Claes – Frans De Groote - - Geknield: Florent De Bruyne - Leopold Berckmoes

Tekst: Robert Embrecht, Chris Vander Straeten.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be