Onderwerp: Jonkheer Jacobus Josephus Meyers de Zwyndrecht

Jonkheer Jacobus Josephus Meyers de Zwyndrecht 19 nov 2018 12:45 #1

  • Anoniem
  • Anoniem's Profielfoto Onderwerp Auteur
Jonkheer Jacobus Josephus Meyers de Zwyndrecht, grondeigenaar, wonende te Zandhoven, koopt op 16 mei 1829 de oude Sint-Annakapel op het Vlaams Hoofd en schenkt deze op 17 april 1854 aan priester Joannes Hanegraeff. 

De Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht vermeldt Louis Balthasar Jozef de Heuvel als laatste heer van Zwijndrecht. Dirk Verelst schrijft dat hij zijn kleinzoon, Jacob Jozef Meyers, benoemde tot zijn enige erfgenaam. Die moet dan de zoon geweest zijn van Jacob Pieter Jozef Meyers en de dochter (naam? overleden in 1783) van Louis Balthasar Jozef de Heuvel. 
Over Jacobus Josephus Meyers de Zwyndrecht vond ik nog volgende informatie: 
In 1817 wordt het kasteel en het neerhof van Vichte door defamilie Fourneau, graven van Cruquembourg en sinds 1682 eigenaar van de
dorpsheerlijkheid Vichte, verkocht aan Jacob Jos. Meyers de Zwijndrecht,
eigenaar van Zandhoven. Jacques Meyers is een rijke eigenaar uit het Antwerpse
Zandhoven. Zelf zou hij er nooit wonen, maar liet dat over aan pachter Francis
Verhaeghe. Die gebruikte het neerhof, terwijl het kasteel zelf lange tijd
onbewoond bleef. Vermoedelijk werd het vanaf 1853 opgeknapt en door de familie
betrokken. In 1917 was de familie Meyers-Van de Werve uit Schilde eigenaar.
De kerkfabriek van Kallo koopt in 1856 aan de zuidkant vanhet (vroegere) kerkhof voor 1.800 frank een stuk grond van 91,80 are aan van
een zekere Meyers de Zwijndrecht uit Zandhoven.
Kasteel Hof van Lyere, gelegen even buiten Zandhoven, in derichting van Oelegem, omgeven door prachtige bossen, werd ca. 1800 eigendom van
Jonkheer Jacobus Meyers, heer van
Swijndrecht, Santhoven en Vichte. Hij zal in 1803 belangrijke verbouwingswerken
laten uitvoeren die de basis hebben gevormd van het huidig slot. Talrijke
gedenkstenen vinden we in het gebouw terug. Het familiewapen van J.J. Meyers
vinden we terug boven de inrijpoort.
Na zijn dood in 1863 erfde een van zijnnichten het domein. Zij huwde met Charles van de Werve, waardoor het Hof van
Lyere in het bezit komt van deze belangrijke adellijke familie. 
Moderators: Super UserSchaekers Mireille
Tijd voor maken pagina: 0.164 seconden
Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be