Logo
HEEMKUNDIGE KRING ZWIJNDRECHT BURCHT
2013-01 Station710x367wHet station met op de achtergrond de gapende wonde waar vroeger het café De 3 Jantjes stond.

Graag uw mening op ons Forum.

Het station van Zwijndrecht ligt aan spoorlijn 59.  Deze lijn was aanvankelijk in een privéconcessie gebouwd door Gustave De Ridder (uit Sint Niklaas) tussen 1844 en 1847. Het traject liep tussen Gent en het Vlaams Hoofd, vanwaar men kon overstappen op het veer naar Antwerpen. Vanaf 23.04.1849 kon men in Zwijndrecht op de trein stappen.

2013-01 StationLaar300x192wHet oude station op het LaarHet station van Zwijndrecht, zoals wij het nu kennen, is niet “ons” eerste station. Dit eerste station lag aan "het Laar", aan de huidige Antwerpse Steenweg. Het werd rond 1896 opgericht na de overname van de private spoorweg door de Staat en in 1970 afgebroken.

In 1905 werd er een nieuw station gebouwd aan de Fortlaan, bij de ingebruikname van de Statiestraat. Toen was er nog geen hoofdweg die de dorpskernen van Zwijndrecht en Burcht verbond - die kwam pas in 1938 klaar.

Het station, zo'n honderd jaar geleden. In de achtergrond café De Wachtzaal, later de 3 Jantjes, nu afgebroken.Het station, zo'n honderd jaar geleden. In de achtergrond café De Wachtzaal, later de 3 Jantjes, nu afgebroken.Zicht op de Statiestraat vanaf het station. Links café De Wachtzaal, rechts café Belle Vue. Bemerk het ontbreken van bebouwing in de Statiestraat.Zicht op de Statiestraat vanaf het station. Links café De Wachtzaal, rechts café Belle Vue, nu een krantenwinkel. Bemerk het ontbreken van bebouwing verder in de Statiestraat.

Er was ook een militair spoorlijntje naar Zwijndrecht-Fort maar het stationnetje werd afgebroken  in 2011.

Het station van Zwijndrecht werd in 1990 nog grondig gereinigd door middel van zand- of waterstraling.  Bij telling in 2009 (cijfers website NMBS) waren er gemiddeld 179 reizigers op weekdagen, 35 op zaterdag en 65 op zondag.  De reiziger kon er warm en droog de krant lezen die in de “ ’t Bareeltje” (de krantenwinkel) gekocht werd, je kon bij hoge nood het toilet gebruiken en, als je geen schrik had van vallende stenen, nog gauw iets gaan drinken in “De 3 Jantjes”.  Dit nu ook al verdwenen café noemde trouwens voordien “De Wachtzaal”. Kortom, het station was een ontmoetingsplaats en soms ook een rustpunt.

Het station had een stationswachter tot in 2011.  Plots was het station gesloten, zonder opgave van reden. Een vraag over deze sluiting werd december 2011 verstuurd naar de ombudsman van de NMBS.  Er werd ook gevraagd of de NMBS het station eventueel zou kunnen laten gebruiken door de socioculturele organisaties van onze gemeente. Een jaar later is er nog steeds geen antwoord gekomen.
Maar, in juli 2012 hing er ineens wel een papier aan de gesloten deuren dat er “door personeelsgebrek geen permanentie meer kon zijn”.  Dit houdt in dat de treinreizigers buiten in de kou en de regen moeten blijven staan. Het betekent ook  dat de openbare toiletten gesloten zijn.  Bij vertragingen of problemen kunnen de reizigers geen inlichtingen gaan vragen. Er kunnen geen kaartjes of treinpassen aangekocht worden. Het groen in de bordessen staat te verwilderen.
Leegstand leidt tot achterstand en dit gebouwtje verdient zeker beter.  De wachtzaal kan misschien binnen bepaalde uren terug opengesteld worden zodat de reiziger toch op z’n minst uit de wind kan wachten op de trein.  De toiletten zouden kunnen dienen als openbare toiletten.  Misschien kan er ook een “Fietspunt” komen: de treinreiziger kan hier zijn fiets vlot laten herstellen of je kan er een vervangfiets huren.  De beplanting kan terug gefatsoeneerd worden. Zwijndrecht is toch immers een bloemengemeente geweest in 2009 en 2010!  
Misschien heeft u een goed idee om het station van verdere verwaarlozing te vrijwaren?

Graag uw mening op ons Forum.

Nog meer foto's in de rubriek Beelden > Foto's van onze leden > Vincent Deleu.

Tekst: Mireille Schaekers.