Logo
HEEMKUNDIGE KRING ZWIJNDRECHT BURCHT

2012-12 DSC 0029w

2012-12 DSC 0013w2012-12 DSC 0014w

Graag uw mening op ons Forum.

Het veer is genoemd naar Jan de Backer Janssone, de eerste eigenaar. De plaats werd gemeden omdat er gevangenen gehalsrecht werden. In 1562 werd het Bakkersveer overvallen door 6 gewapende personen. In een gevecht werd een bandiet gedood en de vijf anderen werden later gehalsrecht.

In 1608 werd de woning met trapgevel gebouwd, die het middendeel van het huidige gebouw uitmaakt. Later werd een gevelsteen geplaatst met het wapen van Antwerpen

Vanuit het Bakkersveer werden goederen verscheept naar Antwerpen, Gent, Brussel en tot in Zeeland. Het veer kreeg veel tegenkanting, zowel van de Heer van Kruibeke als van het Antwerpse schippersambacht. In 1658 werd een proces gestart en de zaak werd vijf jaar later in het voordeel van de pachter uitgesproken.

De stad Antwerpen kocht het veer en de omgeving in 1690. Rond die tijd werd het Bakkersveer verlieslatend en het werd door de stad verkocht. Soms dreigde het helemaal te vervallen, doch werd telkens weer hersteld en vergroot. De nieuwe vleugel kreeg dezelfde trapgevel met een gevelsteen met zeilschip. Later werd er een scheepswerf gevestigd.

In 1923 werden de gemeentegrenzen hertekend en kwam de site op grondgebied Burcht - sinds de gemeentefusies van 1977 dus binnen Zwijndrecht.

In 1940 ontsnapte het Bakkersveer op het nippertje aan een zee van brandende olie uit de petroleumtanks van Hemiksem. In 1948 werd de "zaat" (de scheepswerf) overgenomen door het Antwerps scheepsherstellingsbedrijf Mercantile met werk voor 40 à 50 personen.

Op 27 april 1982 deed zich een vreselijke ontploffing voor op het tankschip Charlotte F. door gassen die zich gevormd hadden en door laswerken werden ontstoken. Een weggeslingerd stuk van de tanker sloeg een twee verdiepingen groot gat in de zijmuur van het Bakkersveer, toen het directiegebouw van Belliard Mercantile Engineering. Een buis kliefde het dak letterlijk in twee. De twee trapgevels en de drie gevelstenen werden gespaard.

Het gebouw was in gebruik tot zo'n drie jaar geleden, sindsdien staat het leeg, een deel wordt als opslagplaats gebruikt.

Zoals getoond op de foto wordt naast het Bakkersveer een groot nieuw gebouw opgetrokken door de firma Hye. Vlakbij is een steiger gepland met grote diepgang. Het Bakkersveer ligt er wat verloren bij. Het is opgenomen in de lijst van Erfgoed Vlaanderen. Het kan daarom niet zonder speciale vergunning afgebroken worden, maar goed onderhoud is daarmee niet verzekerd.

De toekomst van het gebouw is mij niet duidelijk. Bijzondere waakzaamheid is zeker aangewezen.
Heeft iemand meer concrete gegevens hierover?

Graag uw mening op ons Forum.

Tekst en foto's: Chris Vander Straeten.
Bron: G.K. Kockelberg - Hoekskes en Kantjes