Logo
HEEMKUNDIGE KRING ZWIJNDRECHT BURCHT

DSC 0004-w

700 001w

Graag uw mening op ons Forum.

Elke maand tonen we u graag een foto van (een deel van) een merkwaardig gebouw of voorwerp in onze gemeente. De foto van deze maand toont de Blauwe Hoeve in zijn huidige staat. Daaronder een prentkaart van dezelfde locatie, toen die ook nog als brouwerij dienst deed.

Een korte geschiedenis:
Het oudste beschikbare document dateert van 1574, toen een Pieter Vermeulen eigenaar was. Het domein was toen zo'n 13,5 ha groot.
Sporen van de oudste struktuur van rond 1664 zijn nog zichtbaar in de westelijke gevel.
Begin 19de eeuw werd een brouwerij ingericht aanpalend aan de hoeve.
In 1890 werd de brouwerij-hoeve gekocht door Charles Van Bogaert - zie bijgaande foto.
In 1905 verhuisde men de brouwerij naar de St-Annaboomastraat.
De Blauwe Hoeve was vanaf dan in zijn geheel terug een boerderij.

De toestand van de hoeve is zeer bedroevend.

De Blauwe Hoeve is niet beschermd als monument. Ze staat wel op de lijst van Erfgoed Vlaanderen, hetgeen betekent dat voor afbraak een speciale vergunning nodig is.

Weet iemand van jullie wat de toekomstplannen zijn?

Graag uw mening op ons Forum.

Tekst: Chris Vander Straeten.
Foto's: Archief HKZB, Vincent Deleu.
Bron: Hoekjes en Kantjes, G.K. Kockelberg.