Nieuws

2015 04 27 Erfgoeddag DSCN1363 400Onze stand op de Erfgoeddag van 26 april kreeg 85 geïnteresseerde bezoekers.
We toonden enkele stukken uit ons patrimonium als voorbeeld: enkele fotoboeken, kaarten, een document de Oostenrijkse tijd, de torenhaan van de kerk van Sint-Anna (tot 1923 grondgebied Zwijndrecht), affiches en enkele materiële voorwerpen.
Er werd veel informatie uitgewisseld omtrent bv. bijnamen, vroegere café's, de koekjesfabriek, straatnamen. Enkele bezoekers brachten zelf enkele interessante voorwerpen mee. Oude bekenden ontmoetten elkaar.

2015-04-04 AfficheTentoonstellingTopHatKop

Camp Top Hat was 70 jaar geleden een enorm transit kamp op Linkeroever voor Amerikaanse soldaten die naar huis terugkeerden op het einde van WO2.

U vindt hier de affiche voor de herdenkingstentoonstelling.

 2015-04-14 AfficheErfgoeddag2015Ook dit jaar werkt onze Heemkundige Kring samen met de gemeente.
Het thema voor Ergoeddag dit jaar is "erf". Het archief van onze Kring bestaat voor het grootste deel uit documenten, foto's, kaarten en voorwerpen die we verkregen hebben van milde schenkers - mensen die in het verleden sterk begaan waren met de lokale heemkunde en ons hun waardevolle verzameling nagelaten hebben..
Op zondag 26 april geven we in de gemeentelijke bibliotheek van Zwijndrecht een beeld van onze collecties en de manier waarop we die inventariseren, beheren en openstellen voor onze bevolking.
We tonen hoe je van thuis uit via internet de inventaris van onze archiefstukken kunt raadplegen, welke stukken opvraagbaar zijn in ons lokaal en de stukken die we gedigitaliseerd hebben.
We benadrukken onze gemeenschappelijke aanpak en samenwerking met de mensen van de werkgroep Cultureel Archief van de gemeentelijke cultuurraad.
We verwelkomen jullie graag van 10 tot 18 u.

2014-11-14-LezingWO1-DSCN1179-710

Op 14 november hadden we een vraaggesprek over de omstandigheden in onze gemeenten bij de inval van de Duitsers 100 jaar geleden. Zo'n 60 toehoorders namen deel.
Onze nieuwe uitgave: "Zwijndrecht en Burcht in de Groote Oorlog - Van de mobilisatie tot de bezetting, 1 Augustus tot 10 Oktober 1914" wordt aan het publiek aangeboden. Gratis voor onze leden, 10 € voor niet-leden.

2014-11-11-DSCN1145-freeze1

Onze Heemkundige Kring droeg bij tot het welslagen van de Sint-Maartensviering van 11 november.

Bekijk hier een kort filmpje.

2014-11-07-OpeningWO1Enkele beelden van de opening van de tentoonstelling

Bezoek onze tentoonstelling over onze gemeenten gedurende de beginperiode van de eerste wereldoorlog!
We hebben voor u enkele legerattributen uitgestald, beelden over de krijgsomstandigheden en foto's over de leefwereld in onze gemeenten gedurende die periode.

De tentoonstelling loopt van 7 tot 28 november in het Woonzorgcentrum De Regenboog te Zwijndrecht.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be