Samenkomen is niet evident. Daarom organiseert het Davidsfonds deze wandelzoektocht door Burcht.
Er zijn mooie prijzen te winnen.

U vindt alle informatie op de website www.davidsfondsburcht.be . U kunt het gratis pakket afhalen in de beide bibliotheken tijdens de openingsuren.

Onze vereniging steunt dit initiatief van harte.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be