Op 28 november houden we onze algemene ledenvergadering.
Plaats: de Mouterij, John Tulpinckstraat 15, Burcht. Tijdstip: 19:30h.

Naast de gebruikelijke onderwerpen plannen we een presentatie van vondsten in onze bodem met behulp van de metaaldetector. We tonen ook een aantal lokaal gevonden bodemfossielen.

Deze vergadering is voorbehouden voor onze leden.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be