Sinds een paar weken zijn er technische problemen met het Forum van onze website. Wanneer je wilde reageren op een bestaand bericht, dan werkte de toets Toevoegen niet meer en kon je bijgevolg je boodschap niet overbrengen. Vervelend!
Nu is het probleem gedeeltelijk opgelost: het is terug mogelijk om berichten in het forum te beantwoorden met de beperking dat je op dat ogenblik NIET op de website ingelogd moogt zijn.
Ik zoek verder naar een goede oplossing.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be