Sinds een paar weken zijn er technische problemen met het Forum van onze website. Wanneer je wilde reageren op een bestaand bericht, dan werkte de toets Toevoegen niet meer en kon je bijgevolg je boodschap niet overbrengen. Vervelend!
NIEUW: Het probleem zou nu moeten opgelost zijn.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be