HttpsScreenshot

Er zijn enkele technische ingrepen gebeurd in onze website om de veiligheid te verhogen.
Volgende zaken zijn zichtbaar voor de gebruiker:
1. Er is overgeschakeld naar het https protocol. U ziet in de adresbar een slotje voor het adres. Dit maakt het moeilijker voor hackers om in uw communicatie met de website in te breken.
2. Een nieuwe versie van het Forum die een veiliger en handiger identificatie van de gebruiker mogelijk maakt ('Ik ben geen robot'). De layout van het forum is daardoor echter zeer 'basic' geworden. Alles werkt, maar het is niet mooi. Ik zoek een oplossing.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be