2014-03- DSC4368-710x419Hof Van Goey, onderdeel van de gemeentelijke sociale diensten

Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie. Bezoek ons Forum .

Het Hof Van Goey is, zoals de naam doet vermoeden, lange tijd in het bezit geweest van de familie Van Goey. Jan Baptist Van Goey (geboren te Zwijndrecht op 15 juli 1838) liet rond 1876 de woning bouwen. Hij was "Vetweier" (slachtveefokker volgens de Grote Van Dale) en rentenier. Het huis zelf is gebouwd door een Gents architect, de tuin was een ontwerp van H. Hutsebau uit Sint-Niklaas. Destijds kostte het gebouw ongeveer 7000 goudfranken.

De woning is gebouwd in neoclassicistische stijl, wat inhoudt dat deze geïnspireerd is op de klassieke oudheid van de Grieken en de Romeinen. Voor het dak werden oude balken gebruikt, die afkomstig waren van de brouwerij “De Poenjaard”, een brouwerij-herberg die al van 1729 in het bezit was van de familie Van Goey (gekocht door Passchier Van Goey).

2014-03-Hof van Goey2-710x475Oude postkaart met ingekleurde blauwe hemel, afgestempeld in 1914. Let op de foutieve spelling: Kasteel van Goei.

Jan Baptist Van Goey was de oudste zoon van Petrus Van Goey en tijdens de bouw van het huis trouwde hij met Josephine Dierick. Samen kregen ze 11 kinderen. Bij elke geboorte werd een boom in de tuin geplant.

Jan Baptist Van Goey is meermaals burgemeester geweest van Zwijndrecht (1872-1878 en 1889-1902). Nochtans is hij niet het meest bekende familielid. Die eer is weggelegd voor zijn broer Constant, die ook burgemeester was (1908-1918) en naar wie een straat in Zwijndrecht werd vernoemd.

Jan Baptist Van Goey overleed op 29 maart 1902. De weduwe bleef met de ongehuwde kinderen het huis bewonen. Zijn weduwe overleed in 1933 en de laatste inwonende ongehuwde dochter Clara bleef in het kasteeltje wonen tot aan haar dood in 1961.

2014-03-Hof van Goey1-400x303Postkaart van latere datum, niet afgestempeld.Tussen 1962 en 1967 kocht een zekere A. Hectors uit Kalmthout het “hof” en de aanpalende percelen op, met de bedoeling om de gronden te verkavelen als bouwgrond, maar dit sleepte geruime tijd aan. Later nam het OCMW van Zwijndrecht contact op (aangezien zij aandrong op een betere huisvesting), maar de eigenaar wou niet verkopen.

Niet getreurd, want een ministerieel besluit van november 1983 machtigde de gemeente om te onteigenen. In april 1986 werd vervolgens begonnen met de renovatie van het gebouw en werd het Hof Van Goey verbouwd met voltooiing in 1987. Met de restauratie werden de zij- en achtergevels verbouwd met gevelsteen wat voor een betere isolatie zorgde en makkelijker in onderhoud is. De originele indeling is ook gewijzigd. De bijkeuken, rechts van het hoofdgebouw (en zichtbaar op één van de postkaarten) werd afgebroken omdat deze niet origineel was en in slechte staat. Eind jaren '90 werd een moderne constructie aan de rechterzijde aangebouwd om de sociale diensten van het gemeentelijk administratief centrum te huisvesten.

 

Auteurs: Peter Van den Eynde & Chris Vander Straeten.
Postkaarten: collectie Peter Van den Eynde.
Bronnen:
- DE GROOT, R. Burght – Zwijndrecht – Het Vlaamsch Hoofd, Aantekeningen door Raym. De Groodt, 1931.
- WERKGROEP MONUMENTENZORG ZWIJNDRECHT, Boekje Open Monumentendag, 12 september 1993.
- G.K. KOCKELBERG, Terugblik… Zwijndrecht, Burcht en St. Anneke, 2006.
- G.K. KOCKELBERG, Hoekskes en Kantjes ..., 2003.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be