2013-04-DSD2578-710x472Oude scheepswerf (Zaat) van Prosper Maes, Burcht.

Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie. Bezoek ons Forum.

Naast de kerk van Burcht lag de scheepswerf van "Prospeer" Maes, een bekende Burchtse figuur, met de "Slip" waarmee de lichters op het droge werden getrokken.
Na de stopzetting van de activiteiten op de werf ligt de site er verwaarloosd bij. Er zijn plannen om de zaak op te waarderen door een woonproject en een wandel- en fietspad langs de Schelde.

2013-04-DSD2580-300x199Zaat van Maes - restant van een lier om de schepen op de "slip" te trekken.Een beetje geschiedenis:
Begin 19de eeuw waren er twee "zaten" (scheepswerven) in Burcht, resp. eigendom van de familie Claessens en de familie Weverbergh (later De Decker). Het aantal arbeiders op de werven steeg van 8 naar 28. Per jaar werden er een drietal nieuwe schepen van 30 to 90 ton geproduceerd en een vijftigtal schepen hersteld. De crisis van de jaren 1840 hield lelijk huis. Rond 1860 bouwde elke werf jaarlijks gemiddeld een schip voor de binnenvaart en herstelden ze een twintigtal schepen. In 1862 kwam er een derde scheepswerf bij te Burcht.
Victor Frans Maes werd geboren op 25 mei 1824 te Hamme en was van zijn 15de werkzaam in de scheepsbouw. Hij huwde met de erfgename Maria Claessens. Vervolgens kocht hij in 1879 de scheepswerf van De Decker. De werf Maes-Claessens had kort na de uitbreiding 24 arbeiders in dienst.
D2013-04-V600-300x202Zaat van Maes vanaf de Schelde, begin 20ste eeuw. Foto J. Tulpinck.e zaat bevond zich eerst aan de andere kant (de oostkant) van de kerk. Ze verhuisde in 1908 toen de Broedersschool werd gebouwd. Het bedrijf terroriseerde jarenlang de dorpskern met het hevige lawaai van de werkzaamheden aan de ijzeren schepen. Vooral het klinken van de rivetten, eerst met de hand, later met luchtdrukhamers, zorgde voor een ondraaglijk kabaal voor heel de buurt. Het werk op de werf was gevaarlijk: in september 1901 verdronk een 14-jarige leerjongen, Jan Louis Bryssinckx.
V.F. Maes was de oom van Prosper Maes (° Hamme 15/04/1864, + Burcht 11/11/ 1938), die het bedrijf verderzette. "Prospeer" werd tijdens de eerste wereldoorlog geïnterneerd in Nederland. Van hem zijn twee boeken bewaard gebleven met brieven die hij tijdens deze periode schreef naar o.a. zijn zonen Armand en Liévin, die in de oorlog dienst deden. De brieven beschrijven goed de toestand in Burcht tijdens WO1.

Bronnen:
Kockelberg G.K., Hoekskens & Kantjes, p. 21.
Raeymaekers G., Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht, deel 3, p. 289, 371.

Tekst: Chris Vander Straeten
Foto's:
JohnTulpinck, Chris Vander Straeten.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be