2017 10 DSC 0773 pub

 Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie.Bezoek ons Forum .

Op de POPP-Kaart van 1870 komt onze boomgaard achter de kerk van Zwijndrecht reeds voor !
Tot voor enkele decennia vormden hoogstamboomgaarden her en der in Vlaanderen en ver daarbuiten een belangrijk landschapselement in steden en dorpen, vooral op de hogere gezonde gronden bij ons in het Waasland,!
Van het algemeen belang van deze boomgaarden op bijvoorbeeld landschappelijk-, biologisch- en zelfs cultureel historisch gebied is zowat iedereen meer dan overtuigd.
Begin jaren ’60 kwamen spectaculaire landbouwtechnieken de kop opsteken. Traditionele teelten als rogge moesten plaats ruimen voor mais, raaigrasculturen kwamen in de plaats van hooilanden maar ook de minder commerciële interesante hoogstamboomgaarden werden eveneens geruimd om plaats te maken voor laagstam.

2017 10 DSC 0750 pubKijk maar naar de vroegere boomgaarden in de Neerstraat waar een kleine 100 jaar geleden de koeien graasden in de wei!
Nadien plantte men er hoogstam kerselaars om midden de jaren ’50 het geheel te ontruimen om plaats te maken voor laagstam perebomen zoals de Doyenné peer of zelfs de ‘chiquere’ Conference peer.
Een uitgebreid artikel over onze boomgaard, opgesteld door Koen Bernaers en Hugo Charita, werd destijds overhandigd aan het gemeentebestuur van Zwijndrecht: een artikel over de boomgaarden langsheen de kerkhofwegel met gedetaillerde gegevens en degelijk fotomateriaal! Dat kon echter niet beletten dat ondertussen nog meer boomgaarden werden opgeruimd.
Onze gemeente kocht de boomgaard van de familie Voet aan op 20 december 1988 voor 2.500.000 Bfr. De aankoop gebeurde volgens de opmetingsplannen van Paul Koppen van 10 maart 1988 met een oppervlakte van 9.861,18 m2. Het perceel was toen gekend als 1ste afdeling van sectie A 675 X2.
Midden jaren ’90 deed schepen Van der Donckt het voorstel waardoor enkele verenigingen konden meewerken aan het onderhoud en het beheer van deze boomgaard in het centrum van Zwijndrecht, vlak naast het gemeentepark tussen het kerkhof en de oude Pastorij.
Destijds was deze boomgaard 1 hectare groot en kreeg op het gewestplan de bestemming ‘Parkgebied’. Het was (is) de bedoeling van het gemeentebestuur om de functie van onze boomgaard te behouden, rekening houdend met de degelijke adviezen van de verschillende aangesproken verenigingen.
Op Valentijnsdag, 14 februari 1995 kwamen de verschillende vertegenwoordigers van de verenigingen voor het eerst samen op uitnodiging van Schepen Van der Donckt.
Aanwezig waren: ZWEN (Zwijndrechts Educatief Natuurreservaat) ,VELT Den Bumpt, WNLO en uiteraard het Gemeentebestuur zelf.
Op 1 april 1996 gaf de gemeente de boomgaard in kostenloos gebruik aan VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) en op 1 september ook aan Natuurpunt Waasland.
Het doel van deze overeenkomst was om de boomgaard te herwaarderen en aan te planten met diverse fruitvariëteiten. Dit gebeurde in samenwerking met de Nationale Boomgaardenstichting. Tot op heden is deze samenwerking nog steeds een feit !
Tussen 1989 en 1999 heeft de gepensioneerde en intussen overleden landbouwer Gor Maes uit de Neerstraat 67 de boomgaard in gebruik genomen voor gebruik van het gras.
Gor onderhield ook de hagen en de afsluitingen. Midden 2000 werd deze taak overgenomen door landbouwer Roger de Kerf uit de Neerstraat 57
In de periode 1998 – 2000 werd er een tramlijn aangelegd waarbij een deel van de boomgaard werd ingenomen door De Lijn, meer bepaald 1.044 m2 volgens het opmetingsplan van De Lijn van 22 augustus 1997 met kenmerk VAT 1081. De gemeente schonk de grond kosteloos ter beschikking volgens covenant van 26 februari 1999.
Het perceel is nu gekend als 1ste afdeling sectie A 675 G3. Het heeft een oppervlakte van 8.808 m2
Op 1 augustus 2001 werd onze boomgaard opengesteld voor het publiek waarbij ook hondenbezitters hun huisdier er mogen uitlaten. De overeenkomst met Roger de Kerf werd toen stopgezet.
Op 29 juni 2003 werd er een Open-Deurdag gehouden en werden er informatieborden geplaatst met toelichtingen en gedragscode.

Bronnen:Robert Janssens, Velt Den Bumpt, Bruno Byl, Dienst Ruimtelijke ordening Gemeente Zwijndrecht .
Tekst en foto's: Vincent Deleu

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be