Regels

Het forum is een publieke ontmoetingsplaats voor de leden van de Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht en andere geïnteresseerden in ons werk. De bedoeling is om iedereen te laten deelnemen zonder veel remmingen. Om dit enigzins in goede banen te leiden zijn enkele regels en afspraken nodig willen we chaos vermijden.

1. Voorlopig is registratie niet vereist om deel te nemen aan dit forum. Het is dus in principe mogelijk om anoniem eender wat op dit forum te gooien. We vragen echter dat iedereen zich kenbaar maakt (naam en/of emailadres).

2. Ga eerst na of het onderwerp reeds voorheen behandeld werd vooraleer u een nieuwe vraag stelt op het forum.

3. Enige voor de hand liggende etiquetteregels moeten gerespecteerd worden. Dus meningen over personen, geringschattende opmerkingen, beroepsgeheimen horen hier niet thuis. Elementaire beleefdheid.

4. Antwoorden op vragen om informatie via dit kanaal zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van die info en de goodwill van het publiek. Met azijn vangt men geen vliegen.

5. Voor elke onderwerpgroep zal een "moderator" aangeduid worden. Die houdt een oogje in het zeil en zal zonder pardon alle niet-passende berichten van het forum gooien.

Tijd voor maken pagina: 0.024 seconden
Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be