Welkom, Gasten
 • Pagina:
 • 1
 • 2

Onderwerp: Raymond De Groodt

Raymond De Groodt 14 feb 2017 11:29 #1

 • Gie Stappaerts
 • Gie Stappaerts's Profielfoto
Raymond De Groodt, historicus en Zwijndrechtenaar van geboorte, was de schrijver van een "Geschiedenis van Zwijndrecht en Vlaams Hoofd" en lid van de “Commissie voor Geschiedenis en Folklore der Provincie Antwerpen”. meer informatie kon ik over hem niet opsporen.
Toch klinkt de familienaam De Groodt helemaal niet onbekend in Burcht-Zwijndrecht en Linkeroever. Zo is de doopvont in de Sint-Annakerk een schenking van (de ouders van) Maria Louisa Helena De Groodt (1893-1961), gedoopt in de Sint-Annakerk, dochter van professor Petrus Franciscus De Groodt (Zwijndrecht 1849- Berchem 1923) die in 1893 secretaris van de kerkfabriek was. De schenking gebeurde niet bij haar doopsel, maar pas in 1907. In 1914 kocht het echtpaar Petrus Franciscus De Groodt-Van Raemdonck het kasteel Cantecroy in Mortsel, zodat het later in 1921 in handen kwam van hun zoon, dokter Arthur De Groodt (Antwerpen 1883 – Antwerpen 1952) en echtgenote Juliette Adant. Zij zouden het kasteel restaureren en bewoonden het tot 1934.
Zeer waarschijnlijk is Raymond De Groot verwant aan deze familie.
Wie weet meer?

Raymond De Groodt 14 feb 2017 20:42 #2

Raymond De Groodt schreef niet alleen over Zwijndrecht en Burcht maar ook over Kruibeke, Bazel, Temse en Edegem. Zoek de titels maar eens op via www.unicat-search.be.
Op Vlaams Hoofd was er vroeger ook nog de Arthur De Groodtstraat te vinden. Familie?
Wanneer Raymond juist geboren werd en wie zijn ouders waren, kan u opzoeken via computer 1 in de openbare bibliotheek van Zwijndrecht. Waar de familie door de loop der jaren leefde, kan u daar ook opzoeken. U klikt hiervoor het icoontje ScanSearch aan op de screensaver en zoekt dan onder Zwijndrecht
Het huis waar hij woonde, bestaat nog en is de vroegere villa 'Roozenberg', te vinden aan de Scoutsdam, de vroegere 'Soldatenwegel' komende vanuit de J.B. Tassynsstraat aan de linkerkant. Hij woonde ook een tijdje in Kontich voor hij naar Edegem trok. Misschien kan u bij deze gemeenten ook meer info bekomen.
Veel succes! ;)

Raymond De Groodt 16 feb 2017 21:59 #3

 • Gie Stappaerts
 • Gie Stappaerts's Profielfoto
In de Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas voor het jaar 1906-1907 (Lokeren Sint-Niklaas Temse) wordt hij vermeld als lid: “Raymond De Groodt, koopman te Cruybeke, Bakkersveer” archive.org/stream/annalenvandenoud2526c...oud2526cerc_djvu.txt.
Zoals blijkt uit jullie foto van de maand (www.heemkundezb.be/index.php/publicaties...-maand-december-2012), kwam het Bakkersveer pas bij de hertekening van de grenzen (tussen Burcht en Kruibeke) pas in 1923 op grondgebied Burcht te liggen.
Bijlagen:

Raymond De Groodt 16 feb 2017 22:21 #4

 • Gie Stappaerts
 • Gie Stappaerts's Profielfoto
De Arthur de Groodtstraat op het Vlaams hoofd was geopend op gronden van Petrus de Groodt en door die eigenaar genoemd naar zijn zoon Arthur.
Prof. Dr. Arthur De Groodt (Antwerpen, 15.02.1883 – Antwerpen, 29.04.1952), op 11 juli 1911 getrouwd met Juliette Adant, was de zoon van Petrus Franciscus De Groodt-Van Raemdonck die in 1914 het kasteel Cantecroy in Mortsel aankocht.
Petrus Franciscus De Groodt (Zwijndrecht 1849- Berchem 1923), eveneens professor, was in 1893 secretaris van de kerkfabriek van de toen opgerichte Sint-Annaparochie. De doopvont in die kerk is een schenking (pas in 1907) gehecht aan het doopsel van hun dochter Maria Louisa Helena (1893-1961), oudere zus van Arthur.
Ik vond alsnog geen link naar Raymond.

Raymond De Groodt 23 feb 2017 16:28 #5

Raymond De Groodt (volledige naam Karel Albert Raymond) was de zoon van Johannes en Van Raemdonck Maria Amalia.
Johannes De Groodt (soms ook als Jean, Jean Baptist of Joannes geschreven) was een broer van Petrus Franciscus en beiden waren zonen van Louis De Groodt, een kleermaker uit Zwijndrecht, en Angelique Josepha Delannoye (afkomstig uit het departement du Nord). De andere kinderen in dit gezin waren Karel Lodewijk, Constantia en Joanna Francisca. Hun oom langs vaderskant Joseph (een kleermaker, °1801) woonde bij hen in.
Tussen 1847 en 1860 woonde dit gezin aan de vroegere Moortelstraat te Zwijndrecht. Dit stukje straat bestaat nu niet meer.
De zonen Johannes en Petrus Franciscus zullen vanaf 1875 naar Burcht gaan wonen. Deze bevolkingsregisters bevinden zich niet in Zwijndrecht dus hiervan kan ik geen verder adresregistratie voor de broers terugvinden.
Johannes, de vader van Raymond, komt tussen 1870 en 1880 terug naar Zwijndrecht en woonde in bij zijn broer Karel Lodewijk, een handelaar, aan de Moortelstraat. Johannes is dan aan het werk als zeepzieder en is gehuwd. Rond 1880 woont hij met zijn echtgenote op Vlaams Hoofd (geen huisnummer ingeschreven) en werkte er als zeepzieder. Vanaf 23.02.1881 verhuisde hij naar Kruibeke. Vanaf 05.05.1900 woont het gezin van Johannes De Groodt terug in Zwijndrecht en wel Dorp huis 67. Waar dit geweest is, valt niet meer uit te maken. Op dat moment was Johannes ingeschreven als 'zonder werk'.
Johannes zal tussen 1900 en 1903 nogmaals verhuizen, namelijk tussen Zwijndrecht en Kruibeke. In Kruibeke woonde hij aan de Burchtsestraat 23 of 25 en daarna aan Bakkersveer 7. Volgens de Zwijndrechtse registers van bevolking was hij toen 'een rentenier'. Tegen 1910 of later, na de Groote Oorlog, was het geld misschien op want dan woonde hij met z'n gezin aan Dorp Oost 75 en werkt als 'handelaar'. Vanaf 04.09.1919 verhuisden ze met z'n allen naar de Antwerpse Oude Koornmarkt 73. Ze komen later weer terug naar Zwijndrecht wonen in de voorheen al aangeduide villa Roozenberg.
Rond 1900 woonde broer Petrus Franciscus op het Vlaams Hoofd en was aan de slag als herbergier, later als verkoper van likeuren en kolen. Zoon Arthur (volledige naam Petrus Henricus Arthur) was toen al geneesheer. In 1919 verhuisde het volledige gezin nog maar eens; nu naar de Boomgaardstraat 26 te Berchem.
Raymond en Arthur waren dus kozijnen van elkaar. Wanneer Raymond terug naar Zwijndrecht komt wonen, kan u zeker en vast nog terugvinden op het Felixarchief. Daar zijn de bevolkingsgegevens tot in 1920-1930 nog openbaar. Misschien kan u dan ook nog zijn toenmalig beroep terugvinden.
Is het verkeerd te veronderstellen dat Raymond geschiedenis heeft gestudeerd aan het vroegere Sint Ignatiusinstituut, ook gekend als het Ufsia en nu onderdeel uitmakend van de UA? Misschien kan zijn naam ergens in hun archieven teruggevonden worden. Of was hij buitengewoon geïnteresseerd in lokale geschiedenis, een heemkundige avant-la-lettre dus?
Ik vind in de publieke registers geen enkele vermelding van Petrus Franciscus, vader van Arthur en nonkel van Raymond, als 'professor'. Bij de geboorte van Marie Louise Hélène, de zus van Arthur, in 1893 staat hij geregistreerd als hotelhouder.
De andere oom, Karel Lodewijk (°Zwijndrecht; 1841) overleed in 1912 als rentenier. Hij was steeds winkelier gebleven.
Tante Johanna Francisca (°Zwijndrecht,1847) zou in 1901 overlijden in het huis van broer Karel Lodewijk.
Tante Constantia (°Zwijndrecht 1843) verhuisde in 1913 naar Beveren en ging aan de Zandstraat 97 wonen. Deze drie personen zijn steeds ongehuwd gebleven.
Via het geboorteattest uit 1809 van Louis De Groodt, de gemeenschappelijke grootvader van Raymond en Arthur, blijkt dat overgrootvader Urbain Walter De Groodt een kleermaker uit Beveren-Waas was die dan al in Zwijndrecht aan het Dorp woonde. Kleermakerij moet in de familie gezeten hebben want getuige (en nonkel van Louis) Martin was ook kleermaker.
Bronnen van deze lap informatie waren de openbare register van bevolking en burgerlijke stand die u kan raadplegen in de openbare bibliotheek van Zwijndrecht.
Laatst bewerkt: 24 feb 2017 11:08 door Schaekers Mireille. Reden: toevoeging en verbetering

Raymond De Groodt 24 feb 2017 11:07 #6

Raymond De Groodt werd geboren in Kruibeke op 02.08.1884. Hij zou 'enig kind' blijven. Bron: openbare registers van bevolking via bibliotheek van Zwijndrecht.
Publicaties van de 'Commissie voor de Folklore en Geschiedenis der provincie Antwerpen' kan u via www.unicat-search.be nog terugvinden.
De Duitsers hebben tijdens de Groote Oorlog een lijst gemaakt van alle toen bestaande cafés in Zwijndrecht mét de namen van hun eigenaars of cafébazen. De naam De Groodt komt op deze lijst uit 1917 niet voor. Bron: 'Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht-3e deel'.
Het graf van Arthur De Groodt bestaat nog. Hij ligt begraven op het kerkhof van Berchem. Voor een foto: zie www.schoonselhof.be/2bberchem
Voor meer info over het latere leven van Raymond kan u beter de gemeenten Kontich en Edegem contacteren.
Veel succes!
;)
Laatst bewerkt: 24 feb 2017 11:24 door Schaekers Mireille. Reden: toevoeging
 • Pagina:
 • 1
 • 2
Moderators: Super User
Tijd voor maken pagina: 0.267 seconden
Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be