Nieuws

2014-11-07-OpeningWO1Enkele beelden van de opening van de tentoonstelling

Bezoek onze tentoonstelling over onze gemeenten gedurende de beginperiode van de eerste wereldoorlog!
We hebben voor u enkele legerattributen uitgestald, beelden over de krijgsomstandigheden en foto's over de leefwereld in onze gemeenten gedurende die periode.

De tentoonstelling loopt van 7 tot 28 november in het Woonzorgcentrum De Regenboog te Zwijndrecht.

2014-10-04 DSC4441-Pontonbrug-350px

2014-10-04 DSC4449-Pontonbrug-350pxEen impressie

Vanzelfsprekend namen ook de leden en sympathisanten van onze vereniging deel aan de tocht van het Steen naar Linkeroever over de pontonbrug . De brug was gebouwd door het Belgische en Nederlandse leger in herinnering aan de brug die hier lag bij het begin van de eerste wereldoorlog, langswaar toen het leger en vele vluchtelingen ontkomen zijn uit de vesting Antwerpen.

Op 4 oktober 's avonds hadden we verzamelen geblazen onder de Groenplaats. 42 mensen namen deel. Mireille belichtte de pontonbrug in de context van de  de toestand in 1914. Ook de andere bruggen over de Schelde - o.a. die van Burcht naar Hoboken - werden niet vergeten.

Tijdens de dag was het mooi weer, wat ons deed uitkijken naar een leuke tocht. Helaas, we kregen een regenvloed over ons heen. Het aanschuiven en de overtocht zelf gebeurden redelijk vlot. De regen maakte echter dat we elkaar uit het oog verloren. De meeste mensen spoedden zich naar huis om warme kleren aan te trekken.

Alles bij elkaar een mooi initiatief.

2014-08-11-DSC 1312-BezoekKerkhovenExperten Jacques Buermans, voorzitter van 't Grafzerkje, befaamde funeraire gids en prof. dr. Tamara Ingels, onderzoekster en docente VUB, samen met Bruno Byl, Martine Verbeek en Dirk Verelst (gemeente Zwijndrecht), Ludo Van der Stock (achter de camera) en Chris Vander Straeten (Heemkundige Kring)Enige tijd geleden vroegen we aan de gemeente om speciale aandacht voor de instandhouding van de schandpaal, de grafstenen De Neuf en de bijzondere graven op beide kerkhoven. Die behoren tot het bedreigde erfgoed van onze bevolking. De reactie daarop was zeker positief. Er werd onder meer beslist om het advies van enkele experten in te roepen om de belangrijkste graven te inventariseren en indien nodig verder initiatief te nemen.
Op 11/08 bezochten we met Dhr. Buermans en Mevr. Ingels de beide kerkhoven en maakten een eerste evaluatie van de graven. Dit wordt zeker verder opgevolgd.

2014-08-24-PolderMAS-DSC 1386Bejamin Vergauwen (vierde van links) met enkele bestuursleden.Het bestuur van uw favoriete Kring ging op "werkbezoek"  naar het PolderMAS, gelegen in Ouden Doel, ook een stukje cultuurpatrimonium dat dreigt te verdwijnen. Benjamin Vergauwen bewaart er vele overblijfselen uit het Scheldegebied, van archeologische vondsten tot curiosa uit nu verdwenen boerderijen.
Het is onze bedoeling om een vorm van samenwerking te organiseren van onze Kring met het museum. We plannen ook voor onze leden een bezoek aan het museum en omliggende plaatsen.

2014-08-23-Aardbijen2-DSC 1326Na het succes van ons vorig bezoek op aan het aardbei-bedrijf van Robert en C├ęcile De Decker te Zwijndrecht met inleiding tot de bijenteelt door imker Gilbert Van Moer, hebben we op vraag van velen een tweede bezoek georganiseerd. Er kwamen 12 volwassenen en 4 jongeren. Deze keer was het wel mooi weer zodat we ook de bijtjes aan het werk zagen.
Cecile had twee lekkere taarten gebakken.
Wel bedankt, Cecile, Robert en Gilbert!

Hierna een kort verslag van het vorige bezoek op 8 mei.

FortStMarieFort Sint Marie op Open MonumentendagZondag, 8 september werd terug de Open Monumentendag georganiseerd. De gemeentelijke cultuurdienst en onze heemkundige kring werkten samen.

Dit jaar werd de westkant van onze gemeente in de kijker gezet. Van zuid naar noord bezochten we: het Sleutelshof, het Bakkersveer, de Halve Maan en het fort Sint Marie.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be