2020 09 09 VanPelt Burelen 70 Meerdere mensen hebben het boek besteld in october en berichten ons dat ze het boek nog niet ontvangen hebben.
Wegens de huidige toestand is er wat vertraging op de poductie van de boeken.
Die worden aan ons geleverd op 17 december. Onmiddellijk daarna volgt de verdeling.
Graag nog even geduld.

Dit najaar geven we een boek uit over de geschiedenis van de meubelfabriek Van Pelt.

Onze leden zullen dit boek gratis ontvangen samen met het jaarboek 2020.

Het boek wordt ook apart verkocht mits voorintekening.

Hier een link naar de flyer voor meer informatie.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be