2019 07 09 ArcheoKaai IMG 20190710 155209340 H2462019 07 09 ArcheoKaai IMG 20190709 153843066 H246

 2019 07 09 ArcheoKaai IMG 20190710 153959136 H2442019 07 09 ArcheoKaai IMG 20190710 154847189 H244

Er zal binnenkort een bufferbekken voor overtollig regenwater worden aangelegd onder het Kaaiplein. Hiermee wil het gemeentebestuur de herhaalde overstromingen van de straat en de gebouwen van de Antwerpsesteenweg uit de wereld helpen.
De Kaai is in het verleden een centrum geweest van economische en sociale activiteit in de regio. In ons Jaarboek 2018 verscheen hierover een artikel. Bij graafwerken op een dergelijke historisch belangrijke plaats is een archeologisch onderzoek ten zeerste aangewezen. De huidige kennis over kades en los- en laadplaatsen als watergebonden onroerend erfgoed tot nog toe is erg beperkt.
Een verkennend onderzoek, aan de hand van proefputten, werd in de maand maart dit jaar uitgevoerd. Er werden toen reeds interessante overblijfselen van de vroegere kade en de bedrijvigheden aldaar aangetroffen. Hiervan bestaat een verslag. Onze Heemkundige Kring leverde o.m. de geschiedenis van de Kaai, geïllustreerd door oude foto’s en dito kaarten ter voorbereiding van dit onderzoek.
Ondertussen is het grondig onderzoek door dezelfde archeologen gestart. De houten kade kwam tot de bouw van de waterkeringsmuur een stuk meer landinwaarts, zodat deze nu onder het plein ligt. De plaats van de vroegere zaat (ligging van platbodems bij eb) is nu duidelijk gelokaliseerd. Het archeologisch onderzoek leert ons hoe de houten kade en zaat werden aangelegd en versterkt. Hoe groot ze was, hoe diep de palen stonden enz. Er waren verschillende stalen “trekankers” om de houten wanden en meerpalen vast te zetten. Ook de materialen die gebruikt werden en de bodemgesteldheid met grondlagen en verschillende aangebrachte bodembedekkingen komen aan het licht. Bovendien werden reeds vele voorwerpen uit vroegere eeuwen aangetroffen, die bewaard zullen worden voor nader wetenschappelijk onderzoek.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be