Nieuws

Welkom op de website van onze Kring. Hier vindt u informatie over onze werking en resultaten van onze zoektochten in de lokale heemkunde. Uw bijdrage is zeer welkom!

Om onze activiteiten te ondersteunen hebben we uw medewerking en steun nodig. We vragen om uw lidmaatschapsbijdrage voor 2019 (EUR 15) te willen storten op ons rekeningnummer BE48 9730 4246 5927. Gelieve steeds uw naam en voornaam te vermelden in het mededelingenvak van uw overschrijving.
Kandidaat-leden worden verzocht dit inschrijvingsformulier te gebruiken.

Wegens een technisch probleem zijn het inschrijvingsformulier en de contactpagina op deze site tijdelijk onbruikbaar. Gelieve ons mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te gebruiken. Onze excuses. Er wordt aan gewerkt!

2017 03 31 HKZB017576 TramLijnH BurchtIn 2019 is het 60 jaar geleden dat de tramlijn tussen Hamme en het Vlaams Hoofd / Antwerpen LO buiten dienst werd gesteld.

De heemkundige kringen van de gemeenten op de route van deze lijn hebben de handen in elkaar geslagen om dit stuk verleden terug onder de aandacht te brengen. We organiseerden een  reizende tentoonstelling naar alle gemeenten waardoorheen de tramlijn liep. We willen niet alleen het verhaal brengen van de gehele tramlijn, maar zeker het lokale gebeuren sterk in de verf zetten.

De tentoonstelling werd reeds opgesteld in Temse en Hamme, andere plaatsen volgen. Het is onze beurt gedurende mei 2020, in Burcht en op Linkeroever.
We zitten daarvoor nu in de fase van het verzamelen van lokale gegevens. In vergelijking met andere gemeenten hebben we relatief weinig materiaal. Daarom vragen we ons publiek om informatie aan te brengen. Werkte u voor de trammaatschappij? Gebruikte u regelmatig de tram als pendelaar, om uit te gaan? Hebt u speciale ervaringen? Hoe verliep het leven rond de tramlijn, bv. de vele café's?

U kunt ons contacteren via de Contactrubriek op deze website.

2019 10 NocturneOp donderdag 31 oktober wordt de jaarlijkse Nocturne gehouden, ditmaal op de begraafplaats van Zwijndrecht, vanaf 19:30h.

Dit is een mooi initiatief van onze gemeente.
Bij de stand van onze Kring kun je opwarmen met een lekkere kop soep of andere warme dranken.

2019 10 PierbollenWilt u nog eens pierbollen of wilt u deze volksport leren kennen? Dat kan!
U bent op vrijdag 11 oktober 2019 van harte welkom bij Swa en Marleen aan de Dorpsstraat 140 te Burcht. Zij hebben de speelvloer klaargemaakt, de kegels en de pierbollen zullen klaarstaan. Zo u niet goed meer weet hoe het nu weer moet, er zal iemand aanwezig zijn die u terug op weg te zetten.
Dit is een gratis activiteit die doorgaat tussen 19.30 en 22 uur.
Maar ..., van sporten krijgt men dorst. Ook daarvoor zal gezorgd worden. U kunt uw drankje ter plaatse afrekenen.

2019 09 FotoV1In 1944 werden Burcht en Zwijndrecht bevrijd. De Duitse bezettende troepen trokken weg en iedereen dacht dat er eindelijk terug vrede zou zijn. Helaas, kwam er nog een dodelijk staartje aan de Tweede Wereldoorlog onder de vorm van de V-bommen.
Ook bij ons vielen er slachtoffers en was er veel materiële schade.

Om de impact van dit alles nogmaals onder de aandacht te brengen gaat onze kring op zaterdag 5 oktober 2019 in Antwerpen op V-bommenwandeling.

De wandeling begint om 14 uur aan cinema UGC aan de Keyzerlei en eindigt aan de Groenplaats. Het geheel duurt ongeveer 2 uur en ook minder mobiele leden kunnen mee. We komen bijeen om 13.45 uur voor de ingang van de cinema. Uw bijdrage van 5€ kan u ter plaatse bij onze secretaris betalen. Wil u deze wandeling niet missen? Schrijf u vooraf in via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

2019 07 09 ArcheoKaai IMG 20190710 155209340 H2462019 07 09 ArcheoKaai IMG 20190709 153843066 H246

 2019 07 09 ArcheoKaai IMG 20190710 153959136 H2442019 07 09 ArcheoKaai IMG 20190710 154847189 H244

Er zal binnenkort een bufferbekken voor overtollig regenwater worden aangelegd onder het Kaaiplein. Hiermee wil het gemeentebestuur de herhaalde overstromingen van de straat en de gebouwen van de Antwerpsesteenweg uit de wereld helpen.
De Kaai is in het verleden een centrum geweest van economische en sociale activiteit in de regio. In ons Jaarboek 2018 verscheen hierover een artikel. Bij graafwerken op een dergelijke historisch belangrijke plaats is een archeologisch onderzoek ten zeerste aangewezen. De huidige kennis over kades en los- en laadplaatsen als watergebonden onroerend erfgoed tot nog toe is erg beperkt.
Een verkennend onderzoek, aan de hand van proefputten, werd in de maand maart dit jaar uitgevoerd. Er werden toen reeds interessante overblijfselen van de vroegere kade en de bedrijvigheden aldaar aangetroffen. Hiervan bestaat een verslag. Onze Heemkundige Kring leverde o.m. de geschiedenis van de Kaai, geïllustreerd door oude foto’s en dito kaarten ter voorbereiding van dit onderzoek.
Ondertussen is het grondig onderzoek door dezelfde archeologen gestart. De houten kade kwam tot de bouw van de waterkeringsmuur een stuk meer landinwaarts, zodat deze nu onder het plein ligt. De plaats van de vroegere zaat (ligging van platbodems bij eb) is nu duidelijk gelokaliseerd. Het archeologisch onderzoek leert ons hoe de houten kade en zaat werden aangelegd en versterkt. Hoe groot ze was, hoe diep de palen stonden enz. Er waren verschillende stalen “trekankers” om de houten wanden en meerpalen vast te zetten. Ook de materialen die gebruikt werden en de bodemgesteldheid met grondlagen en verschillende aangebrachte bodembedekkingen komen aan het licht. Bovendien werden reeds vele voorwerpen uit vroegere eeuwen aangetroffen, die bewaard zullen worden voor nader wetenschappelijk onderzoek.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be